voor inwoners, met gemeenten

Stress bij opvoeden

Soms is het lastig om het gedrag van je kind te managen en levert de opvoeding stress op. Bijvoorbeeld als je kind thuis of op school ongewenst gedrag laat zien. Hoe herken je de oorzaken hiervan en hoe kun je juist het gewenste gedrag stimuleren? Je kunt deze vragen zelf oplossen, maar ook samen met andere ouders.

Ervaringen delen

Door je vragen met andere ouders te bespreken, merk je dat je niet de enige bent die hiermee zit. Ook anderen ervaren lastige opvoedsituaties en kunnen vertellen hoe ze daarmee omgaan. Zo kun je samen delen wat werkt en mogelijk geschikte oplossingen vinden voor de vragen waar je zelf tegenaan loopt.

Volg een cursus

Daarom biedt Jeugd en Gezin de cursus ‘Positief Opvoeden’. Deze is er specifiek voor ouders van kinderen tot 12 jaar en ook voor ouders van tieners. De cursus bestaat uit vier groepsbijeenkomsten, twee persoonlijke telefonische contacten en een terugkombijeenkomst. Tijdens de cursus krijg je vaardigheden in het omgaan met lastig gedrag, manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren en praktische handvaten.

Workshopdata | aanmelden uiterlijk 1 week voorafgaand van de cursus!

  • Binnenkort plannen wij nieuwe data! Als je belangstelling hebt om deel te nemen meld je dan aan. We plaatsen je dan op een wachtlijst voor deze cursus.
    Tijd: 19.30-21.30 uur
    Locatie: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
    Cursusleider: Femke Kraaijeveld
    Kosten: € 30,00 per ouder(paar)

Belangstelling

Voor meer informatie of aanmelden (uiterlijk 1 week voorafgaand van de cursus!) kun je gebruikmaken van dit formulier, een mail sturen naar cursussen@jggv.nl of bellen naar het inhoudelijk spreekuur via (035) 692 63 50. De kosten voor deze cursus zijn € 30,- per ouder(paar).

Tip: je kunt de cursus ‘Positief Opvoeden’ ook online volgen. Kijk voor meer informatie op www.positiefopvoeden.nl