voor inwoners, met gemeenten

Extra hulp voor ouders met een pasgeboren baby

Publicatiedatum: 29 januari 2020

In februari start Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek met ‘Stevig Ouderschap’. Een aanbod speciaal voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, graag wat extra hulp willen. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen.

Bezoeken thuis

Tijdens de afspraken op het consultatiebureau is er niet altijd voldoende tijd om een lang gesprek te voeren. Dan kan Stevig Ouderschap een mooie aanvulling zijn. Bij deelname komt een jeugdverpleegkundige die hierin gespecialiseerd is ongeveer zes keer bij de ouders thuis. Meestal is dat rond de leeftijd van 6 weken, 3, 6, 9, 12 en 18 maanden.

Eigen inbreng

Ouders bepalen zelf wat ze met de jeugdverpleegkundige bespreken. Het gaat om onderwerpen die zij als moeder of vader belangrijk vinden. Waarbij ze een luisterend oor willen of het fijn vinden dat er wordt meegedacht. Zo kan de ene ouder bijvoorbeeld opvoedvragen en twijfels naar voren brengen, terwijl een ander graag meer informatie wil over de ontwikkeling van het kind.

Gratis aanbod

Deelname aan Stevig Ouderschap is gratis. De kosten worden betaald door de gemeente waarin het gezin woont. In de regio Gooi en Vechtstreek start Stevig Ouderschap voor de inwoners uit Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren. In de loop van 2020 wordt het ook aangeboden aan ouders uit Gooise Meren en Weesp.

Invullen vragenlijst

Met behulp van een korte vragenlijst wordt vastgesteld of ouders in aanmerking komen voor Stevig Ouderschap. In de deelnemende gemeenten wordt aan alle ouders van een pasgeboren baby gevraagd om deze vragenlijst in te vullen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.stevigouderschap.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws