voor inwoners, met gemeenten

Gezamenlijke aanpak ziekteverzuim scholieren

Publicatiedatum: 7 november 2018

Sinds de start van dit schooljaar wordt in de regio Gooi en Vechtstreek ziekteverzuim bij leerlingen in het voortgezet onderwijs opgepakt volgens de M@ZL-methode.

M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een gezamenlijke aanpak van scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen om scholieren met ziekteverzuim tijdig te signaleren en te kunnen begeleiden. Het gaat dan om zorgwekkend ziekteverzuim: vier ziekmeldingen in twaalf weken of zeven aaneengesloten schooldagen ziek.

Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, denk hierbij aan: langdurige ziekte, psychosociale redenen of leefstijl- en motivatieproblematiek. Met de M@ZL- methodiek gaan scholen bij ziekteverzuim al in een vroeg stadium met ouders en leerling in gesprek. Niet vanuit controle, maar vanuit gedeelde zorg. Als er vanuit school geen passend aanbod gedaan kan worden om het ziekteverzuim terug te dringen, of als er medische expertise nodig is, verwijst zij door naar een jeugdarts van Jeugd en Gezin. Deze bespreekt en onderzoekt de gezondheidsklachten en de reden van het ziekteverzuim. Samen met de leerling en ouders wordt dan de gewenste begeleiding en zorg afgestemd. Als de school geen passend onderwijs kan aanbieden, kan Qinas – het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het Gooi – erbij betrokken worden. Wanneer het ziekteverzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerlingzaken om mee te denken.

Door de onderliggende problematiek bij ziekteverzuim vroegtijdig aan te pakken, streven wij ernaar de hoeveelheid ziekteverzuim terug te dringen en hiermee langdurig thuiszitten of vroegtijdig school verlaten te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat M@ZL een effectieve interventie is om de ziekteverzuimomvang van leerlingen te laten afnemen.

Meer nieuws

Al het nieuws