voor inwoners, met gemeenten

Hoe leer je je puber zelfstandig te worden?

Publicatiedatum: 7 februari 2019

Opvoeden is loslaten

De puberteit is de fase waarin kinderen zich steeds meer losmaken van hun ouders en een eigen leven gaan leiden. Het is een periode waarin je kind leert om steeds zelfstandiger te worden. Om iemand te zijn die verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf en voor zijn daden. Die zelfredzaam is, maar ook sociaal en  rekening houdt met anderen. Een beschrijving die je wellicht (nog) niet herkent bij je kind. Zelfstandig worden gaat ook niet vanzelf, hierbij is hulp nodig. Wat kun jij als ouder doen om je kind hierbij te helpen?

Steun

Een puber een eigen leven laten opbouwen, vraagt van de ouders om steun geven, vooral emotionele steun. Neem voor je kind de rol van coach aan en niet die van ‘beschermengel’. Je puber continu beschermen is niet goed voor zijn weg naar zelfstandigheid en zijn psychische welzijn.

Geef je kind complimenten wanneer hij zich aan afspraken houdt of zelfstandig met iets aan de slag gaat. Help je puber ook bij de vele grote of kleine problemen die op zijn pad komen. Laat je puber nadenken over mogelijke oplossingen en bekijk vervolgens samen wat de beste oplossing is.

Stap voor stap

Zelfstandigheid stimuleer je stap voor stap. Pubers moeten de kans krijgen om zelf beslissingen te nemen. Als ouder kun je je kind geleidelijk meer verantwoordelijkheid geven, eerst bij minder belangrijke zaken, later bij grotere dingen.

Geef je puber vanaf de brugklas de verantwoordelijkheid voor school en het huiswerk. Dit zal wellicht in het begin weleens misgaan. Neem dan niet direct de verantwoordelijkheid over, maar stimuleer je kind om het probleem op te lossen, draag hierbij zo nodig als ouder suggesties aan.

Geef niet directe adviezen, maar stel op een rustige manier open vragen aan je kind, bijvoorbeeld: Hoe zou je dat kunnen doen? Wanneer? Met wie? Wat wil je?

Zoek op deze wijze samen naar een oplossing.

Praktische vaardigheden

Bij zelfstandiger worden hoort ook het leren van allerlei praktische dingen, zoals eten koken, de (af)wasmachine aanzetten, leren omgaan met geld enzovoort.

Ja, we weten het: je puber heeft het druk met school, vrienden, sport en social media, maar hij kan evengoed meehelpen met taken in en om het huis. Het doel is immers dat je kind rond de leeftijd van 18-20 jaar een zelfstandige jongere is die oprecht kan zeggen: ‘Ik red mij heel goed!’

Meer nieuws

Al het nieuws