voor inwoners, met gemeenten

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Gooi en Vechtstreek 2020

Publicatiedatum: 12 juli 2021

In Nederland krijgen kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Alle kinderen woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden hiervoor uitgenodigd door Jeugd en Gezin. Dit gebeurt in samenwerking met het RIVM. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd en berekent daarmee de vaccinatiegraad. Recent is dit bekend gemaakt voor het jaar 2020: Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020.

Op basis van het landelijke rapport heeft Jeugd en Gezin een overzicht uitgewerkt van de vaccinatiegraad in 2020 op regionaal en lokaal niveau. Dit is ter informatie verstuurd naar de raden in de regio Gooi en Vechtstreek. De algemene conclusie uit dit overzicht is dat in onze regio de vaccinatiegraad vaak boven of rond het landelijk gemiddelde ligt. Meer gedetailleerde gegevens lees je in deze informatiebrief.

Opvallende punten:

  • De vaccinatiegraad is opnieuw gestegen; er zijn procentueel dus meer kinderen gevaccineerd.
  • Er is vooral een stijging in het aantal meisjes dat de HPV vaccinatie heeft gehaald. Dit is landelijk toegenomen van 53 naar 63 % (in de Gooi en Vechtstreek 71,6). Deze vaccinatiegraad is nog nooit zo hoog geweest.
  • Daarnaast is voor het eerst geschat hoeveel zwangeren deelnamen aan de 22 wekenprik: landelijk ongeveer 70 % (in onze regio 76 %). Deze vaccinatie is eind 2019 nieuw toegevoegd aan het RVP. Hiermee kunnen zwangeren zichzelf en hun baby beschermen tegen kinkhoest.

De genoemde cijfers hebben betrekking op de periode voorafgaand aan de coronapandemie. Het lijkt erop dat de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus weinig negatieve invloed hebben gehad op het aantal kinderen dat tijdens de pandemie is gevaccineerd. De precieze vaccinatiegraad voor deze kinderen kan pas volgend jaar worden berekend.

Meer nieuws

Al het nieuws