voor inwoners, met gemeenten

Vraag van de maand april: ‘Hoe leer ik mijn kind omgaan met ruzies en gezellig samen spelen?’

Publicatiedatum: 1 april 2018

‘Hoe leer ik mijn kind omgaan met ruzies en gezellig samen spelen?’

Ruzie hebben is vervelend, maar hoort bij het leven. Je kind kan er zelfs veel van leren, zoals omgaan met conflicten en leren ruzies zelf op te lossen. Het is een manier voor kinderen om te oefenen hoe ze kunnen reageren bij lastige situaties waar ze in de toekomst ook mee te maken kunnen krijgen. Daarom is het handig dat je je kind helpt om ruzies op een goede manier op te lossen en conflicten niet uit de weg te gaan.

Komt je kind er niet zelf uit en dreigt een ruzie uit de hand te lopen, dan kun je je kind helpen! De kunst is niet alles als volwassene op te lossen, maar je kind te ondersteunen zelf een oplossing te zoeken:

  • Benoem wat je ziet en wat de gevolgen zijn: ‘Ik zie dat Ben slaat en dat Joris huilt. Slaan mag niet, dat doet zeer.’
  • Benoem wat er aan de hand is: ‘Jullie willen allebei tegelijk op de computer.
  • Vraag de kinderen hoe het op een andere manier opgelost kan worden. Lukt het hen niet dat zelf te bedenken, help ze daar dan mee.
  • Geef de kinderen een compliment als ze zelf een  oplossing hebben gevonden en ze zonder ruzie verder spelen.

Regels voor samenspelen

Kinderen hebben behoefte aan heldere regels, ook bij het samen spelen. Vanaf de kleuterleeftijd kun je hiervoor een aantal regels opstellen. Praat hier regelmatig over en na een tijdje zul je merken dat je kind die regels onthoudt. Goede regels vertellen je kind wat hij wel mag doen. Bijvoorbeeld:
– wees aardig voor elkaar
– samen spelen betekent samen delen en om de beurt gaan
– houd handen en voeten bij je
– praat op een gewone toon

Leren op je beurt wachten en tegen je verlies kunnen

Er bestaan allerlei spellen en activiteiten die kinderen kunnen stimuleren om dingen met elkaar te delen, samen te werken of elkaar de beurt te geven, zoals bal-, bord- of computerspelletjes met twee of meer spelers. Doe zelf ook dit soort spelletjes met je kind om hem/haar te laten oefenen met ‘op je beurt wachten’ en verliezen.

Sommige kinderen kunnen moeilijk tegen hun verlies. Ze worden bijvoorbeeld boos of gaan huilen. Wat doe je dan?

  • Troost niet alleen, maar zeg dat je zijn teleurstelling begrijpt: “Je bent teleurgesteld, dat begrijp ik. Want je wilde graag winnen.”
  • Vertel dat er niets mis is met willen winnen, maar dat boos worden als je verliest niet goed is. Leg je kind uit dat soms de een, soms de ander wint. Help je kind zich bewust te worden van zijn emoties en gedrag door erover te praten.
  • Moedig je kind aan om het weer opnieuw te proberen en benadruk wat je kind goed doet tijdens het spel.
  • Speel ook eens een spelletje zonder wedstrijdelement maar dat op samenwerken gericht is. Bijvoorbeeld Max de Kat en voor oudere kinderen Lord of the Rings of Pandemie.

Meer nieuws

Al het nieuws