voor inwoners, met gemeenten

Vraag van de maand juni 2019: Hoe maak ik een succes van mijn samengestelde gezin?

Publicatiedatum: 1 juni 2019

Een succes maken van je samengestelde gezin kan een behoorlijke uitdaging zijn. Ben jij een moeder of vader in een samengesteld gezin dan herken je vast onderstaande kenmerken wel. Hieronder een paar do’s en dont’s om je te helpen een succes te maken van je nieuwe gezin.

Meerdere loyaliteiten naast elkaar

Het is niet vanzelfsprekend dat, wanneer je stiefouder bent, je ook papa of mama wordt. Vaak blijven kinderen loyaal aan hun biologische ouder en hebben moeite met het accepteren van een ‘nieuwe ouder’. Als stiefouder kun je hier het beste soepel naar kijken en wat afstand nemen. Je kunt altijd ‘reservepapa’ (papa voor wanneer ze het nodig hebben) of ‘gezelligheidsmama’ (mama om alleen hele leuke dingen mee te doen) zijn. Maak ook duidelijk dat kinderen jou niet mama of papa hoeven te noemen maar je gewoon bij je voornaam kunnen aanspreken.

Twee culturen bij elkaar

Ieder gezin heeft zijn eigen typische voorkeuren, gewoonten en rituelen. Hoe ontwikkel je een nieuwe gezamenlijkheid in een samengesteld gezin? Het is een valkuil om te denken dat het in je nieuwe gezin net zo kan blijven doorgaan als je gewend was. Veel stiefouders hebben het gevoel dat er twee kampen zijn onder één dak. Door op zoek te gaan naar nieuwe gewoontes en rituelen werk je aan een gezamenlijke nieuwe cultuur. Sommige ouders maken bijvoorbeeld maaltijden waarbij het hoofdgerecht uit het ene gezin komt en het toetje uit het andere gezin.

Wonen in twee gezinnen

Kinderen van gescheiden ouders wonen niet alleen in twee huizen, maar ook in twee gezinnen – met verschillende opvoedstijlen. De wisseling van de twee gezinnen kan voor kinderen pittig zijn. Ze moeten zich steeds aanpassen.  Het is dan fijn als het duidelijk is wat er in de twee nieuwe gezinnen van hen verwacht wordt.  Introduceer daarom nieuwe regels stapsgewijs en betrek de kinderen bij het opstellen van deze regels.  Geef kinderen daarnaast de tijd om te wennen en zich aan te passen.

Bloedband en stiefband naast elkaar

Ouder en kind zijn door geboorte op  een natuurlijke wijze met elkaar verbonden, maar de band tussen stiefouder en stiefkind moet nog groeien. Misschien voel je je als stiefouder buitengesloten in je nieuwe gezin. Kinderen kunnen de komst van een nieuwe partner tegenwerken en voor ouders is het lastig als het kind waar je van houdt je nieuwe partner niet kan of wil accepteren. Wat extra aandacht van de eigen ouder kan al een deel van het probleem wegnemen. Ga na wanneer je als stiefouder betrokken kan en wil zijn, en wanneer en waar het kind en de eigen ouder beter alleen gelaten kunnen worden. Als het samenleven met een nieuwe partner en kinderen te veel ten koste gaat van het geluk en welzijn van één of van alle gezinsleden, kan (tijdelijk) apart wonen een goed alternatief zijn.

Ex-partners blijven samen ouders

Al ben je niet meer elkaars partner, je blijft samen de vader en moeder van de kinderen. Ook in een nieuw samengesteld gezin is het van belang voor de kinderen dat hun ouders er beide mogen zijn. Erkenning voor beide ouders betekent namelijk erkenning van het kind. Probeer daarom irritaties en meningsverschillen over de andere ouder opzij te zetten. Zo’n strijd is schadelijk voor de kinderen en voor je nieuwe gezin en kent alleen maar verliezers!

Leestip ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?’

Auteurs: Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier en Aleide Hendrikse-Voogt.

In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op bovenstaande kenmerken en krijg je hulp bij het maken van een stiefplan.

Meer weten? We denken graag met je mee!

Op onze website geven wij praktische informatie over gezond opgroeien en opvoeden. Hier tref je ook ons cursusaanbod en informatiemateriaal voor ouders..

Meer nieuws

Al het nieuws