voor inwoners, met gemeenten

Vraag van de maand oktober 2018: ‘Opvoeden is samenspel, wat is het belang van dit teamwork?’

Publicatiedatum: 1 oktober 2018

Week van de Opvoeding: opvoeden is samenspel

Samen met je partner een kind krijgen, verzorgen en opvoeden is enorm bijzonder. Samen een kind opvoeden is ook weleens lastig, want je zit niet altijd op één lijn.

Samenwerken met je partner

Het is handig wanneer je als partners leert samenwerken in je rol als ouder, ondanks mogelijke meningsverschillen. Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is dat je goed met elkaar communiceert en elkaar steunt. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders, positieve effecten heeft op het welzijn van ouders, het welzijn van kinderen en op de opvoedvaardigheden. Wees een team!

Iedere ouder is anders

Als ouders heb je vast verschillende ideeën over hoe je je kind wilt opvoeden en wat je hem of haar wilt meegeven aan normen en waarden. Logisch, want je hebt allebei een andere ontwikkeling doorgemaakt en je bent verschillend opgegroeid en opgevoed. Verschillen zijn helemaal niet erg, zolang het niet tot grote, langdurige conflicten leidt. Het is positief als je kind ziet dat jullie elkaar aanvullen en dat er verschillende manieren zijn om te reageren en te denken. Jullie kind leert hiervan.

Dit weten we over het samen opvoeden

  • Samenwerken start al bij de zwangerschap. Ga samen in gesprek over hoe je het ouderschap voor je ziet, spreek je verwachtingen duidelijk uit.
  • Probeer de zorg voor jullie kind en de verantwoordelijkheid (zo gelijkwaardig mogelijk) te verdelen. Combineer jullie sterke kanten en kom tot een taakverdeling waar jullie beiden achter staan. Evalueer dit ook regelmatig.
  • Probeer elkaar te begrijpen. Waarom vindt je partner iets wel of niet belangrijk? Waarom wil hij of zij een bepaalde regel wel of niet? Praat hier samen over.
  • Uiteraard heb je weleens een meningsverschil. Dit is niet erg. Het is belangrijk dat kinderen zien dat je het niet altijd eens bent, maar dat je er samen wel weer uitkomt. Meng je niet in een situatie waarin de andere ouder al ingrijpt.
  • Bedenk wat je belangrijk vindt in de opvoeding en bespreek dit met elkaar. Kun je het niet eens worden over bepaalde regels, sluit dan een compromis of laat de één de regels bepalen over het ene onderwerp, en de ander over het andere onderwerp.
  • Geef elkaar vertrouwen. Vertel je partner wat je vindt dat hij of zij goed doet als ouder. Uit je waardering en geef elkaar concrete complimenten.

Samenwerken als je uit elkaar bent

Na een scheiding ben je niet langer elkaars partner, maar je blijft wel samen ouders. Ook als je uit elkaar bent is het handig om zo goed als het kan heldere, duidelijke afspraken over de opvoeding te maken. Dit geeft kinderen duidelijkheid. Omdat een scheiding voor kinderen veel onzekerheden met zich mee kan brengen is helderheid over regels en afspraken extra belangrijk.

Heb je vragen over samenwerken als ouders? Wij denken graag met je mee!

Meer nieuws

Al het nieuws