voor inwoners, met gemeenten

Vraag van de maand september: ‘Hoe voorkom ik ‘foute’ vrienden bij mijn tiener?’

Publicatiedatum: 1 september 2018

Vrienden en relaties met leeftijdgenoten

Herkenbaar? Je tiener praat veel over verschillende klasgenoten en neemt steeds andere vrienden mee naar huis. Vaak is dat een teken dat zij zoeken naar de juiste vriendschappen, dit is onderdeel van hun identiteitsvorming. Wat is belangrijker, iemand die aardig is of iemand die populair is? Wie ben ik en wat vind ik belangrijk? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden als je bezig bent met je status in de groep en je behoefte aan échte vrienden. Hoe zorg je dat je kind niet voor de ‘verkeerde’ vrienden kiest en in hoeverre heb jij daar als ouder inspraak in?

‘Foute’ vrienden                                       

‘’Als je geen zak snoep voor ons steelt, dan zetten we je uit onze groep!’’

Je tiener kan mogelijk in de problemen komen als hij/zij op zoek is naar status en vrienden. Als zij gepusht worden door leeftijdgenoten kan dat leiden tot ongewenst  of soms zelfs crimineel gedrag. Het pushen van leeftijdgenoten en de druk die kinderen voelen noemen we peer pressure. Omdat pubers het zo belangrijk vinden om erbij te horen, kunnen zij ver gaan in hun acties om dat te bereiken. Zij realiseren zich dan niet goed, wie of wat daaronder moet lijden en wat de gevolgen zijn. Hier kun je als ouder een rol in spelen!

Toon belangstelling voor degenen met wie je kind omgaat: maak hier een dagelijks gespreksonderwerp van. Heb je een onderbuik gevoel bij een van zijn/haar vrienden? Vraag dan eens of je puber zijn vriend(en) aan je wil voorstellen of probeer met de andere ouders in contact te komen, bijvoorbeeld tijdens schoolevenementen.

Stel regels op over sociale activiteiten: wat is toegestaan tijdens de schoolweek, in de vakanties en weekenden en welke regels en consequenties horen hierbij? Tijdens speciale evenementen, zoals kermis in de buurt, kun je flexibeler optreden, maar blijf wel regels hanteren, zodat het schoolwerk er bijvoorbeeld niet onder lijdt.

Denk na over hoe je contact met ongewenste leeftijdgenoten kunt verminderen of voorkomen: blijf op de hoogte met wie je puber omgaat. Trekken ze veel op met iemand die een slechte invloed heeft op hem/haar, dan kun je het contact met diegene verminderen door grenzen toe te passen. Geef je tiener heldere regels over waar en wanneer hij/zij met deze persoon mag optrekken: bijvoorbeeld bij jullie thuis in plaats van op straat. Denk eraan dat je niet té streng bent voor je kind, want dat kan averechts werken. Denk aan de regels die je hebt opgesteld en praat erover met je kind als zijn of haar vriendje/vriendinnetje niet daaraan voldoet.

Bespreekbaar maken: het is goed dit onderwerp bespreekbaar te maken met je puber. Stel grenzen als je puber ongewenste activiteiten uitvoert en help hen vrienden te zoeken, bijvoorbeeld via de sportclub, die geen slechte invloed hebben. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en ontdekken wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden in vriendschappen.

Mocht dit onderwerp je bezig houden of heb je er nog vragen over? Praat er over met andere ouders. Hoe pakken zij dit aan? Je kunt ook advies vragen bij Jeugd en Gezin – wij denken graag met je mee!

Bron
Triple P tieners: vrienden en relaties met leeftijdgenoten
Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam: Pearson Benelux.

Meer nieuws

Al het nieuws