Contactmomenten

voor inwoners, met gemeenten

Bij Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, screeners en gezins- en opvoedcoaches. Zij zien je kind regelmatig tijdens een afspraak, maar ook tussendoor kun je altijd contact opnemen. Zo hopen we samen eventuele ziekten of problemen te voorkomen of vroeg op te sporen.

In onderstaand schema staat op welke leeftijd je een afspraak krijgt voor je kind. De meeste afspraken vinden op een van onze locaties plaats, maar soms ook thuis of op school.

Leeftijd
Bijzonderheden bij de afspraak
5 à 8 dagen Hielprik en gehoorscreening
2 à 3 weken
1 maand
2 maanden Indien geen 22wekenprik: vaccinaties DKTP/Hib/HepB. Indien wel 22wekenprik: geen vaccinaties.
3 maanden Vaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu.
5 maandenVaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu.
6 maanden
11 à 12 maanden Vaccinaties: DKTP/Hib/HepB + pneu.
14 maanden Vaccinaties: BMR en MenACWY.
2 à 2,3 jaar
3 jaar
3,6 à 4 jaar Ogentest met de E-hakenkaart en vaccinaties: DKTP
5 jaarOgen- en orentest
9 jaar Vaccinaties: DTP + BMR.
Groep 7 basisschool
12 jaar Vaccinaties: HPV (meisjes).
Klas II voortgezet onderwijsOgen- en orentest
14 jaarVaccinaties: MenACWY
Klas IV voortgezet onderwijs

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan worden vaker (elke 2 à 3 jaar) uitgenodigd.