voor inwoners, met gemeenten

Bij Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, screeners en gezins- en opvoedcoaches. Zij zien je kind regelmatig tijdens een afspraak, maar ook tussendoor kun je altijd contact opnemen.

In onderstaand schema staat rond welke leeftijd je kind wordt uitgenodigd. De meeste afspraken vinden op een van onze locaties plaats, maar soms ook thuis of op school.

Leeftijd
Bijzonderheden bij de afspraak
5 à 8 dagen Hielprik en gehoorscreening
2 à 3 weken
1 maand
2 maanden Indien geen 22wekenprik: vaccinaties DKTP/Hib/HepB. Indien wel 22wekenprik: geen vaccinaties
3 maanden Vaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu
5 maandenVaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu
11 à 12 maanden Vaccinaties: DKTP/Hib/HepB + pneu
14 maanden Vaccinaties: BMR en MenACWY
2 jaar
3 jaar
3,6 à 4 jaar Ogentest en vaccinaties: DKTP
5 jaarOgen- en orentest
9 jaar Vaccinaties: DTP + BMR
10 jaarVaccinaties: HPV
Onderbouw
voortgezet onderwijs
14 jaarVaccinaties: MenACWY
Bovenbouw
voortgezet onderwijs

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan worden vaker (elke 2 à 3 jaar) uitgenodigd.