Contactmomenten

voor inwoners, met gemeenten

Bij Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, screeners en gezins- en opvoedcoaches. Zij zien je kind regelmatig tijdens een afspraak, maar ook tussendoor kun je altijd contact opnemen. Zo hopen we samen eventuele ziekten of problemen te voorkomen of vroeg op te sporen.

In onderstaand schema staat op welke leeftijd je een afspraak krijgt voor je kind. De meeste afspraken vinden op een van onze locaties plaats, maar soms ook thuis of op school.

Leeftijd
Bijzonderheden bij de afspraak
5 à 8 dagen Hielprik en gehoorscreening
2 à 3 weken
1 maand
2 maanden Indien geen kinkhoestvaccinatie tijdens zwangerschap: vaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu. Anders geen vaccinaties.
3 maanden Indien geen kinkhoestvaccinatie tijdens zwangerschap: vaccinaties DKTP/Hib/HepB. Indien wel kinkhoestvaccinatie tijden zwangerschap: vaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu.
4 maandenAlleen indien geen kinkhoestvaccinatie tijdens zwangerschap: vaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu. Anders geen afspraak.
5 maandenAlleen indien wel kinkhoestvaccinatie tijdens zwangerschap: vaccinaties DKTP/Hib/HepB + pneu. Anders geen afspraak.
6 maanden
7½ maand Afspraak in overleg
9 maanden Afspraak in overleg
11 à 12 maanden Vaccinaties
14 maanden Vaccinaties
18 à 20 maandenAfspraak in overleg
2 à 2,3 jaar
3 jaar Ogentest met de plaatjeskaart
3,6 à 4 jaar Ogentest met de kaart met rondjes en vaccinaties
5 jaarOgen- en orentest
9 jaar Vaccinaties
Groep 7 basisschool
12 jaar Vaccinaties
Klas II voortgezet onderwijsOgen- en orentest
14 jaarVaccinaties
Klas IV voortgezet onderwijs

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan worden vaker (elke 2 à 3 jaar) uitgenodigd.