voor inwoners, met gemeenten

Bij Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches, screeners, consultatiebureau-assistenten en doktersassistenten. Hier kun je lezen wat zij doen.

Jeugdarts

De jeugdarts is de medisch specialist op het gebied van de gezondheid van jeugdigen. Hij/zij onderzoekt de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en kijkt naar de omgeving waarin zij opgroeien. Samenwerking met de school is daarbij belangrijk. De jeugdarts probeert ziektes vroeg op te sporen en helpt als er problemen zijn bij de ontwikkeling of groei.

Jeugdverpleegkundige

De jeugdverpleegkundige is een expert op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden. Als ouders of kinderen daar vragen over hebben, dan denkt de jeugdverpleegkundige met hen mee. Dat kan vanaf de zwangerschap tot 18 jaar. Met voorlichting, advies en begeleiding probeert de jeugdverpleegkundige de gezondheid van het kind te bevorderen en ouders te ondersteunen bij het opvoeden.

Gezins- en opvoedcoach

De gezins- en opvoedcoach is de deskundige op het gebied van ouderschap en opvoeden. Hij/zij coacht ouders en kan een brede range aan ondersteuning bieden. Dit varieert van het beantwoorden van een eenvoudige vraag tot intensievere begeleiding bij complexe problemen. Bij de begeleiding staat het versterken van de veerkracht van ouders centraal. In deze flyer lees je meer over de gezins- en opvoedcoach.

Screener

De screener bezoekt pasgeboren baby’s thuis voor het uitvoeren van de hielprik en gehoorscreening.

Consultatiebureau-assistent

De consultatiebureau-assistent meet en weegt de kinderen die het consultatiebureau bezoeken en plant de vervolgafspraken.

Doktersassistent

De doktersassistent werkt op het voortgezet onderwijs. Hij/zij meet en weegt de jongeren, heeft een gesprek en voert evt. een ogen- of orentest uit.