voor inwoners, met gemeenten

Om het recht op privacy te waarborgen gaat Regio Gooi en Vechtstreek waarvan Jeugd en Gezin deel uitmaakt, zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De gegevens worden op zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Regio Gooi en Vechtstreek via onderstaande link.