voor inwoners, met gemeenten

Via het klantportaal www.mijnJeugdenGezin.nl kun je als ouder de groeicurve van je kind(eren) bekijken, een overzicht van de vaccinaties inzien en eventuele vragenlijsten invullen. Ook kun je er online een afspraak maken, verzetten of afzeggen.

Het inloggen gaat via DigiD zodat de privacy is gewaarborgd. Ouders en jongeren vanaf 12 jaar hebben toegang tot het klantportaal.

Wil je weten hoe je in het klantportaal een digitale vragenlijst invult? Klik dan hier voor de handleidingen.

Wie mogen het dossier inzien?

Het kinddossier wordt uitsluitend gebruikt binnen Jeugd en Gezin en kan worden ingezien door de
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en/of assistenten die betrokken zijn
bij de zorg voor je kind. Deze personen zijn bevoegd tot het aanvullen van informatie in het dossier.
Wanneer het verstrekken van informatie aan andere hulpverleners (buiten Jeugd en Gezin)
noodzakelijk is, kan dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ouder/verzorger en/of de
jeugdige.

Meer informatie over de privacy en het klantportaal MijnJeugdGezin is hier te vinden.

Handleidingen

Op deze website vind je handleidingen hoe je een digitale vragenlijst moet invullen in het digitale (kind)dossier, ofwel het klantportaal MijnJeugdenGezin.

GroeiGids App

Maak je ook al gebruik van de handige GroeiGids App?