voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie DTP/BMR

Het betreft de laatste herhalingsprikken tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Zij worden gegeven in het kalenderjaar waarin een kind 9 jaar wordt.

Met deze vaccinaties voorkom je dat je kind difterie, tetanus, polio, bof, mazelen of rodehond kan krijgen. Het is belangrijk om je kind hiertegen te beschermen.

 • Kinderen geboren in 2014 krijgen een uitnodiging voor week 36 (4-8 september 2023).
 • Kinderen geboren in 2013, die de vaccinaties in 2022 hebben gemist, krijgen eenmalig een herhaaloproep.  Heb je die in 2022 nog niet ontvangen, dan komt die voorafgaand aan week 36. Die uitnodiging kan worden afgewacht. Je hoeft hierover niet met ons te bellen.

Je kind ontvangt enkele weken voorafgaand aan de vaccinatiedag een persoonlijke uitnodiging van het RIVM. Hierop staat de dag en het tijdstip vermeld.

We vaccineren in Hotel Lapershoek (Utrechtseweg 16 in Hilversum). Hier is beperkte parkeergelegenheid dus kom als dat kan op de fiets. De locatie is op loopafstand van NS station Hilversum Sportpartk.

Neem naar de afspraak mee:

 • de oproepkaarten
 • het vaccinatiebewijs van je kind (dit zit meestal in het ‘groene’ of ‘blauwe’ boekje van het consultatiebureau)
 • de door de ouder ondertekende antwoordstrook op de achterkant van de uitnodigingsbrief

Is je kind ziek, blijf dan thuis Als het niet lukt om in de vaccinatieweek te komen, dan kan hij/zij bij de groepsvaccinatie in 2024 de vaccinaties krijgen.

 • Is je kind geboren in 2014 en heeft het alle voorgaande vaccinaties ontvangen? Dan krijg je in 2024 automatisch eenmalig een herhaaloproep. Dit mag je afwachten.
 • Is je kind geboren in 2013? Dan krijgt hij/zij geen herhaaloproep meer.  Lees dan in 2024 op onze website hoe je in 2024 aan kunt sluiten bij de groepsvaccinaties.

Als een gezinslid of huisgenoot coronaklachten heeft, volg dan het actuele landelijke coronabeleid om te bepalen of je kind naar de vaccinatielocatie mag komen. Als dit niet mag, en je kind hierdoor de vaccinaties mist, kijk dan bij vraag 7. Daar lees je welke kinderen automatisch een herinneringsoproep krijgen. Of wat je moet doen als je dat niet krijgt.

Als bij je kind sinds de vorige vaccinatiedatum (meestal rond 4 jaar) een aandoening is geconstateerd, kan er een contra-indicatie zijn tegen de vaccinaties. Situaties waarbij er (mogelijk) niet gevaccineerd worden zijn:

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige ziekte
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bloedtransfusie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Immunoglobuline-toediening in de periode rondom deze vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 2 weken na de vaccinatie
 • Een vaccinatie tegen gele koorts (i.v.m. reizen) of waterpokken in de periode rondom deze vaccinatie.

 

Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

Heeft je kind een dergelijke aandoening? Dan raden wij aan om dit vooraf met de behandelend arts te overleggen. Op de vaccinatiedag zelf is een loket ‘medische informatie’ waar je ook je twijfels of vragen kunt bespreken.

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Een kind dat erg bang is of snel flauwvalt, kan apart worden gevaccineerd door geroutineerde medewerkers. Vraag dit direct bij binnenkomst in de sporthal. Als je inschat dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via 035-6926350.

Tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen vind je in de folder helpend taalgebruik bij ingrepen en in de folder zorgzaam vaccineren van kinderen.

Er mag op de vaccinatielocatie één ouder of eventuele andere begeleider mee naar binnen.

Nee, na de vaccinatie is de weerstand van je kind niet minder. De kans op besmetting met een andere infectie is hetzelfde als voor de vaccinatie.

 

 • Is je kind geboren in 2014 en heeft het alle voorgaande vaccinaties ontvangen? Dan krijg je in 2024 automatisch eenmalig een herhaaloproep. Dit mag je afwachten.
 • Is je kind geboren in 2013? Elk kind krijgt eenmalig een herhaaloproep. Wacht deze herhaaloproep af voor de vaccinatieweek van 4 t/m 8 september 2023. Krijg je de herhaaloproep niet of lukt het niet om in september te komen? Kijk dan in het voorjaar van 2024 op onze website hoe je bij de volgende groepsvaccinaties kunt aansluiten.
 • Is je kind geboren in 2012? Kijk dan in augustus 2023 op onze website, hoe je kunt aansluiten bij de groepsvaccinatie in de week van 4 t/m 8 september 2023.
 • Is je kind geboren in 2010 of 2011? Dan krijgt het in maart 2023 een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Hij/zij kan op dat moment zowel voor de HPV, BMR en/of DTP-vaccinatie komen. Geef dit bij de ingang goed aan.
 • Is je kind geboren in of voor 2009? Bel dan naar ons servicebureau om een afspraak te maken.

De vaccinaties voor 9-jarige jongens en meisjes worden gegeven in:

 • week 36 (4-8 september 2023) in Hilversum

Enkele weken hieraan voorafgaand ontvang je per post een uitnodiging. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen, neem dan in week 35 (28 augustus – 1 september) contact met ons op via het servicebureau.

Er hoeft geen tijd te zitten tussen een coronavaccinatie en de DTP/BMR-vaccinaties. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat deze vaccinaties elkaars werking beïnvloeden. Ook voor de bewaking van eventuele bijwerkingen is dit niet van belang.

Mogelijk heeft je kind deze vaccinaties gemist in het jaar dat hij/zij 9 werd. Neem bij twijfel contact op met het RIVM. Je kunt de contactgegevens vinden op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.00 tot 13.00 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.