voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie DTP/BMR

Het betreft de laatste herhalingsprikken tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Zij worden gegeven in het kalenderjaar waarin een kind 9 jaar wordt.

Met deze vaccinaties voorkom je dat je kind difterie, tetanus, polio, bof, mazelen of rodehond kan krijgen. Het is belangrijk om je kind hiertegen te beschermen.

De vaccinaties mogen, met inachtneming van de coronamaatregelen, in groepsvorm gegeven worden.

 • Kinderen geboren in 2013 EN woonachtig in Hilversum of Wijdemeren, hebben al een een uitnodiging gekregen voor week 20 (17-19 mei 2022).
 • Kinderen geboren in 2013 EN woonachtig in Blaricum, Laren, Huizen of Gooise Meren, krijgen een uitnodiging voor week 40 (3-6 oktober 2022).
 • Kinderen geboren in 2012 (Blaricum, Laren, Huizen en Gooise Meren) of 2013 (Hilversum en Wijdemeren), die de vaccinaties in 2021 of 2022 hebben gemist, krijgen eenmalig een herhaaloproep voor week 40 (3-6 oktober 2022). Die uitnodiging kan worden afgewacht. Je hoeft hierover niet met ons te bellen.

Je kind ontvang  enkele weken voorafgaand aan de vaccinatiedag een persoonlijke uitnodiging van het RIVM. Hierop staat de dag en het tijdstip vermeld.

We vaccineren in Sporthal de Zandzee (Struikheiweg 14 in Bussum). Hier is beperkte parkeergelegenheid dus kom als dat kan op de fiets. De locatie is op loopafstand van NS station Bussum-Zuid.

Neem naar de afspraak mee:

 • de oproepkaarten
 • het vaccinatiebewijs van je kind (dit zit meestal in het ‘groene’ of ‘blauwe’ boekje van het consultatiebureau)
 • de door de ouder ondertekende antwoordstrook op de achterkant van de uitnodigingsbrief

Heeft je kind verkoudheidsklachten? Kijk dan op de beslisboom of hij/zij naar de vaccinatielocatie mag komen. Als je kind thuis moet blijven en zich moet laten testen, dan kun je bij een negatieve testuitslag een nieuwe afspraak maken bij Jeugd en Gezin. Dat kan ook als je kind weer beter is. Als het niet lukt om in de vaccinatieweek een nieuwe afspraak te maken, dan kan hij/zij in 2023 de vaccinaties krijgen.

 • Is je kind geboren in 2013 en heeft het alle voorgaande vaccinaties ontvangen? Dan krijg je in 2023 automatisch een herhaaloproep.
 • Is je kind geboren in 2012? Bel dan tussen 3 en 14 april 2023 om een afspraak te maken op onze eerstvolgende groepsvaccinatiedagen.
 • Is je kind geboren in 2010 of 2011? Dan krijgt het in maart 2023 een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Hij/zij kan op dat moment voor zowel de HPV, BMR en/of DTP-vaccinatie komen. Ga hiervoor naar de medische info-post op de vaccinatielocatie.
 • Is je kind geboren in of voor 2009? Bel dan naar ons servicebureau om een afspraak te maken.

Als een gezinslid of huisgenoot coronaklachten heeft, kijk dan op de beslisboom of je kind naar de vaccinatielocatie mag komen. Als dit niet mag, en je kind hierdoor de vaccinaties mist, kijk dan bij vraag 8. Daar lees je welke kinderen automatisch een herinneringsoproep krijgen. Of wat je moet doen als je dat niet krijgt.

Als bij je kind sinds de vorige vaccinatiedatum (meestal rond 4 jaar) een aandoening is geconstateerd, kan er een contra-indicatie zijn tegen de vaccinaties. Situaties waarbij er (mogelijk) niet gevaccineerd worden zijn:

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige ziekte
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bloedtransfusie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Immunoglobuline-toediening in de periode rondom deze vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 2 weken na de vaccinatie
 • Een vaccinatie tegen gele koorts (i.v.m. reizen) of waterpokken in de periode rondom deze vaccinatie.

 

Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

Heeft je kind een dergelijke aandoening? Dan raden wij aan om dit vooraf met de behandelend arts te overleggen. Op de vaccinatiedag zelf is een loket ‘medische informatie’ waar je ook je twijfels of vragen kunt bespreken.

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Een kind dat erg bang is of snel flauwvalt, kan apart worden gevaccineerd door geroutineerde medewerkers. Vraag dit direct bij binnenkomst in de sporthal. Als je inschat dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via 035-6926350.

Tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen vind je in de folder helpend taalgebruik bij ingrepen en in de folder zorgzaam vaccineren van kinderen.

Er mag op de vaccinatielocatie één ouder of eventuele andere begeleider mee naar binnen.

Nee, door de vaccinatie is de weerstand van je kind na de vaccinatie niet minder. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als voor de vaccinatie.

 

Onze medewerkers doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Als zij ziek zijn, blijven zij thuis. De medewerkers die vaccineren zijn dus gezond en zij werken hygiënisch. Zij wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Ook wordt er overal zoveel mogelijk afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren kan dat even niet. Er is dan heel kort contact, ongeveer 10 seconden.

Bij de groepsvaccinaties worden geen mondkapjes meer gedragen. Als je het fijn vindt, mag dat uiteraard wel.

 • Is je kind geboren in 2013 EN woonachtig in Hilversum of Wijdemeren? Dan krijgt het een herinneringsoproep voor week 40 (3-6 oktober 2022).
 • Is je kind geboren in 2012 EN woonachtig in Blaricum, Laren, Huizen of Gooise Meren? Dan krijgt het een  herinneringsoproep voor week 40 (3-6 oktober 2022).
 • Is je kind geboren in 2012 EN woonachtig in Hilversum of Wijdemeren? Kom dan langs op de groepsvaccinatiedagen. Dat kan tussen 13.30 en 15.30 uur op maandag 3 oktober, dinsdag 4 oktober of donderdag 6 oktober 2022 in Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, Bussum.
 • Is je kind geboren in 2010 of 2011? Dan krijgt het in maart 2023 een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Hij/zij kan op dat moment voor zowel de HPV, BMR en/of DTP-vaccinatie komen. Ga hiervoor naar de medische info-post op de vaccinatielocatie.
 • Is je kind geboren in of voor 2009? Bel dan naar ons servicebureau om een afspraak te maken.

De vaccinaties voor 9-jarige jongens en meisjes worden gegeven in week 20 (16-20 mei) en week 40 (3-7 oktober) 2022. Enkele weken hieraan voorafgaand ontvang je per post een uitnodiging. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen, neem dan tussen 19 september en 5 oktober contact met ons op via het servicebureau. Ook de kinderen geboren in 2012 die vorig jaar nog geen vaccinaties hebben gekregen, worden hiervoor in week 20 of week 40 opnieuw uitgenodigd.

Er hoeft geen tijd te zitten tussen een coronavaccinatie en de DTP/BMR-vaccinaties. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat deze vaccinaties elkaars werking beïnvloeden. Ook voor de bewaking van eventuele bijwerkingen is dit niet van belang.

Mogelijk heeft je kind deze vaccinaties gemist in het jaar dat hij/zij 9 werd. Neem bij twijfel contact op met het RIVM. Je kunt de contactgegevens vinden op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.