voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie DTP/BMR

Het betreft de laatste herhalingsprikken tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Zij worden gegeven in het kalenderjaar waarin een kind 9 jaar wordt.

Kinderen krijgen een oproep voor de DTP- en BMR-vaccinatie in het jaar dat ze 9 worden. Zij zouden in het voorjaar al opgeroepen worden. Door de corona uitbraak is dit uitgesteld naar week 40 (28 september t/m 2 oktober). Verder uitstellen van vaccinaties Door de corona uitbraak is dit uitgesteld. Verder uitstellen van vaccinaties kan leiden tot meer ziekte in de toekomst. Met de vaccinaties voorkom je dat je kind difterie, tetanus, polio, bof, mazelen of rode hond kan krijgen. Je ontvangt een uitnodiging van het RIVM, enkele weken voorafgaand aan de vaccinatiedag.

De vaccinatie wordt niet in de gebruikelijke groepsvorm gegeven. Jeugd en Gezin nodigt, in samenwerking met het RIVM, de kinderen op vaste tijdstippen uit op de vaccinatielocatie. Het is belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt dan ontstaan er geen wachtrijen. Ook vragen we je 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven als je ziek bent, of als je huisgenoten met corona hebt.

De vaccinaties voor 9-jarige jongens en meisjes (DTP/BMR) worden gegeven in de week van 28 september t/m 2 oktober 2020.

In verband met het coronavirus is er een ruimer oproepschema. Kinderen krijgen een persoonlijke afspraak. Zo kan iedereen op een veilige manier de vaccinatie halen.

We vaccineren in:

Sporthal de Zandzee
Struikheiweg 14
1406 TK Bussum

Er is parkeergelegenheid in de buurt van de sporthal, maar kom indien mogelijk op de fiets. De sporthal is op loopafstand van NS Station Bussum-Zuid. Zie onderstaande kaart met de looproute vanaf het station. Neem vanaf perron 2 de loopbrug over het spoor en volg dan de rode pijl op de plattegrond.

Kaart

We vragen je om de oproepkaart(en) die je thuis ontvangen hebt mee te nemen. Neem ook het vaccinatiebewijs van je kind mee. Meestal zit dat voorin het ‘groene of blauwe boekje’ dat je ooit van het consultatiebureau hebt gekregen.

Bij verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts) mag je kind niet naar de vaccinatielocatie komen. Hij/zij moet dan thuis blijven. Is de verkoudheid over en is je kind al 24 uur helemaal beter? Dan kun je de vaccinatie komen halen. Kinderen die ziek zijn in de vaccinatieweek worden in het voorjaar van 2021 opnieuw uitgenodigd.

Als een gezinslid of huisgenoot luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid) en koorts heeft, mag je kind niet naar de vaccinatielocatie komen. Als dit gezinslid of deze huisgenoot weer helemaal beter is (minstens 24 uur), mag je kind komen voor de vaccinatie. Met gezinslid bedoelen we iemand die bij jullie in huis woont. Als je kind hierdoor de vaccinatie mist, wordt hij/zij in het voorjaar van 2021 opnieuw uitgenodigd.

Als bij je kind sinds de vorige vaccinatiedatum (meestal rond 4 jaar) een aandoening is geconstateerd, kan er een contra-indicatie zijn tegen de vaccinaties. Situaties waarbij er (mogelijk) niet gevaccineerd worden zijn:

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige ziekte
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bloedtransfusie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Immunoglobuline-toediening in de periode rondom deze vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 2 weken na de vaccinatie
 • Een vaccinatie tegen gele koorts (i.v.m. reizen) of waterpokken in de periode rondom deze vaccinatie.

 

Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

Heeft je kind een dergelijke aandoening? Dan raden wij aan om dit vooraf met de behandelend arts te overleggen. Op de vaccinatiedag zelf is een loket ‘medische informatie’ waar je ook je twijfels of vragen kunt bespreken.

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Elk kind heeft een persoonlijke afspraak en wordt apart gevaccineerd. Dat wordt gedaan door geroutineerde medewerkers. Als je inschat dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via 035-6926350. Kijk voor tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen op de website vaccinaties zonder angst.

 

Er mag op de vaccinatielocatie één ouder of eventuele andere begeleider mee naar binnen.

Nee, door de vaccinatie is de weerstand van je kind na de vaccinatie niet minder. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als voor de vaccinatie.

 

Onze medewerkers doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Als zij ziek zijn, blijven zij thuis. De medewerkers die vaccineren zijn dus gezond en zij werken hygiënisch. Zij wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Ook wordt er overal 1,5 meter afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren kan dat even niet. Er is dan heel kort contact, ongeveer 10 seconden.

De persoon die je kind vaccineert draagt waarschijnlijk een mondkapje of spatmasker. Het dragen ervan is vooral bedoeld voor situaties waarin kinderen tijdens het prikken op de schoot van hun ouders gaan zitten. Dan kunnen onze medewerkers namelijk geen 1.5 meter afstand houden van volwassenen. Bij kinderen (0 t/m 12 jaar) hoeven zij geen afstand te houden. Dan is het dragen van een mondkapje of spatmasker dus niet nodig.

 

Als je kind de persoonlijke afspraak heeft gemist, wordt hij/zij in het voorjaar van 2021 opnieuw uitgenodigd.

De vaccinaties voor 9-jarige jongens en meisjes (DTP/BMR) worden gegeven in de week van 28 september t/m 2 oktober 2020. Je ontvangt enkele weken hieraan voorafgaand per post een uitnodiging. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen, neem dan contact met ons op via het servicebureau.

Mogelijk heeft je kind deze vaccinaties gemist in het jaar dat hij/zij 9 werd. Neem bij twijfel contact op met het RIVM. Je kunt de contactgegevens vinden op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.