voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie HPV (10-18 jaar)

Vanaf 2022 krijgen alle jongens en meisjes in het kalenderjaar waarin zij 10 jaar worden een uitnodiging voor vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV).

Er hoeft geen tijd te zitten tussen een coronavaccinatie en de HPV-vaccinatie. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat deze vaccinaties elkaars werking beïnvloeden. Ook voor de bewaking van eventuele bijwerkingen is dit niet van belang.

Met het de HPV-vaccinaties verlaag je de kans op verschillende vormen van kanker. Zoals baarmoederhalskanker bij meisjes en keelkanker of anuskanker bij jongens. Het is belangrijk om je kind hiertegen te beschermen.

De vaccinaties mogen, met inachtneming van de coronamaatregelen, in groepsvorm gegeven worden.

In week 40 (3 t/m 6 oktober 2022) worden uitgenodigd

 • geboren in 2012: jongens en meisjes
 • geboren in 2009: jongens en meisjes
 • geboren in 2008: jongens (en meisjes die al 1 HPV-prik hebben gehad)
 • geboren in 2006: jongens
 • geboren in 2004: jongens
 • geboren op of na 1 januari 1997 en recent vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen.

 

Jeugdigen geboren in 2004 hebben het recht om in 2022 of 2023 gratis (binnen het Rijksvaccinatieprogramma) te starten met de HPV-vaccinaties bij Jeugd en Gezin.

 

In 2023 verzorgt de GGD eenmalig een inhaalprogramma met HPV-vaccinaties voor jongens en meiden geboren van 1996 t/m 2003. Zij ontvangen automatisch een uitnodiging.

De HPV-vaccinatie is een vaccinatie tegen 2 subtypen van het humaan papillomavirus (HPV), die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker bij meisjes. Bij jongens kan het HPV-virus keelkanker en anuskanker veroorzaken.

Lees deze infograpic of kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hpv. Er is ook een handige HPV-vaccinatie keuzehulp. De speciale jongerenpagina is vind je hier.

Ongeacht de leeftijd waarop jij de HPV-vaccinaties start, ben je goed beschermd met 2 HPV-vaccinaties. Daarbij moet de 2e HPV-prik 6 maanden (minimaal 5) na de 1e HPV-prik worden gegeven.

 

Vanaf 30 augustus 2022 geldt dit ook voor jeugdigen vanaf 15 jaar. Zij kregen eerder het advies om 3 prikken te halen. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

 

Sinds de invoering van de HPV-prik in 2010 kregen meisjes 3 prikken. Uit onderzoek van de producent bleek dat bij meisjes die voor hun 15e verjaardag begonnen, twee prikken even goede bescherming boden als drie prikken.  In augustus 2022 werd uit vervolgonderzoek duidelijk dat 2 prikken ook boven de 15 jaar voldoende zijn voor goede bescherming. Daarom is het HPV-schema aangepast naar 2 vaccinaties voor iedereen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

 

Heeft je kind al 1 HPV-prik gehad, dan is er nog maar 1 vaccinatie nodig. Tussen de eerste en de tweede prik moet wel minimaal 5 maanden zitten. Als er minder dan 5 maanden tussen de eerste en tweede prik zit, is een derde prik nodig om voldoende afweer op te bouwen. Die derde prik moet dan minimaal 5 maanden na de eerste prik worden gegeven.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Als je kind de voorgaande oproep(en) heeft gemist, kijk dan eerst bij vraag 5. Daar staat welke kinderen allemaal een oproep ontvangen. Valt je kind daarbuiten, neem dan contact met ons op om te weten op welke vaccinatiedag je kunt komen.

Als je kind al een HPV-vaccinatie heeft gekregen, maar de serie nog niet heeft afgemaakt, dan kan dat alsnog. Heeft je kind al 1 HPV-prik gehad, dan is er nog maar 1 vaccinatie nodig. Tussen de eerste en de tweede prik moet wel minimaal 5 maanden zitten. Als er minder dan 5 maanden tussen zit, is een derde prik nodig om voldoende afweer op te bouwen. Die derde prik moet dan minimaal 5 maanden na de eerste prik worden gegeven.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

 

Bij vraag 5 zie je welke jongens en meisjes allemaal een oproep ontvangen. Valt je kind daarbuiten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Als je dochter geboren is voor 2009 en geen uitnodiging heeft ontvangen, dan heeft zij in het verleden waarschijnlijk geen gehoor gegeven aan de (herhaalde) oproep om de vaccinatieserie te starten. Wanneer ze nu alsnog met de vaccinaties wil starten dan kan dat. Je kunt hiervoor bellen met ons servicebureau (035) 692 63 50.

 

NB: voor meiden die geboren zijn voor 2004, is het niet meer mogelijk om via Jeugd en Gezin te starten met de vaccinatieserie. Je kunt je dochter wel via de huisarts laten vaccineren; de kosten zijn dan voor eigen rekening. In 2023 verzorgt de GGD eenmalig een inhaalprogramma met HPV-vaccinaties voor jongens en meiden geboren van 1996 t/m 2003. Zij ontvangen automatisch een uitnodiging.

De HPV vaccinaties worden gegeven in week 40 (3 t/m 6 oktober 2022).

Je kind ontvangt een persoonlijke uitnodiging van het RIVM, enkele weken voorafgaand aan de vaccinatiedag.

We vaccineren in: Sporthal de Zandzee, Struikheiweg 14 in Bussum. Daar is beperkte parkeergelegenheid dus kom als dat kan op de fiets. De locatie is op loopafstand van NS Station Bussum-Zuid.

Neem naar de afspraak mee:

 • de oproepkaart en het vaccinatiebewijs (beide toegezonden per post)
 • je identiteitsbewijs
 • de door je ouder ondertekende antwoordstrook op de achterkant van de uitnodigingsbrief

Enkele weken voor de vaccinatiedag ontvang je de uitnodiging en de oproepkaart. Heb je 10 dagen voor deze dag nog geen oproepkaart(en) of uitnodiging gehad? Neem dan contact op met Jeugd en Gezin (035-6926350).

Heeft je kind verkoudheidsklachten? Kijk dan op de beslisboom of hij/zij naar de vaccinatielocatie mag komen. Als je kind thuis moet blijven en zich moet laten testen, dan kun je bij een negatieve testuitslag een nieuwe afspraak maken bij Jeugd en Gezin. Dat kan ook als je kind weer beter is. Als het niet lukt om in de vaccinatieweek een nieuwe afspraak te maken, dan kan hij/zij later de vaccinaties krijgen.

 

 • Jongens geboren in 2008, 2009 of 2012 en meiden geboren in 2009 of 2012 (die al 1 HPV-vaccinatie hebben gekregen) krijgen een herinneringsoproep in het voorjaar 2023 (week 10). Deze oproep kan worden afgewacht. Heb je al 2 oproepen gemist, dan krijg je geen nieuwe uitnodiging meer. Kijk dan tussen 1 en 17 maart 2023 op onze website om te weten op welke vaccinatiedag (in week 12) je kunt komen.
 • Meiden geboren in 2008 krijgen vaak geen herinneringsoproep meer. Kijk tussen 1 en 17 maart 2023 op onze website, om te weten op welke vaccinatiedag (in week 12) je kunt komen.
 • Jongens en meiden geboren in 2004 of 2006, krijgen een herinneringsoproep (week 10) als ze 1 oproep hebben gemist. Heb je er meer gemist, kijk dan tussen 1 en 17 maart 2023 op onze website, om te weten op welke vaccinatiedag (in week 12) je kunt komen.

Als een gezinslid of huisgenoot coronaklachten heeft, kijk dan op de beslisboom of je kind naar de vaccinatielocatie mag komen. Als dit niet mag, en je kind hierdoor de vaccinaties mist, kijk dan bij vraag 18. Daar lees je welke kinderen automatisch een herinneringsoproep krijgen. Of wat je moet doen als je dat niet krijgt.

De meeste aandoeningen staan vaccinaties niet in de weg. Er zijn verschillende situaties waarin (mogelijk) niet gevaccineerd wordt, namelijk bij:

 

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige acute ziekte
 • Zwangerschap
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 48 uur na de vaccinatie
 • Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

In bovenstaande gevallen raden we aan om vooraf met je behandelend arts te overleggen.

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Een kind dat erg bang is of snel flauwvalt, kan apart worden gevaccineerd door geroutineerde medewerkers. Vraag dit direct bij binnenkomst in de sporthal. Als jullie inschatten dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via (035) 69 26 350.

Tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen vind je in de folder helpend taalgebruik bij ingrepen en in de folder zorgzaam vaccineren van kinderen.

Er mag op de vaccinatielocatie één ouder of eventuele andere begeleider mee naar binnen.

Nee, door vaccinatie is de weerstand niet minder dan voor de prik. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als daarvoor.

Onze medewerkers doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Als zij ziek zijn, blijven zij thuis. De medewerkers die vaccineren zijn dus gezond en zij werken hygiënisch. Zij wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Ook wordt er overal afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren kan dat even niet. Er is dan heel kort contact, ongeveer 10 seconden.

Bij de groepsvaccinaties worden geen mondkapjes meer gedragen. Als je het fijn vindt, mag dat uiteraard wel.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Er is ook een handige HPV-vaccinatie keuzehulp. Speciaal voor jongeren is er de pagina www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jongeren.

Heb je twijfels over de HPV-vaccinatie? Bel dan met de Twijfeltelefoon. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur via 088 75 55 777.

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.