voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie HPV (10-18 jaar)

Vanaf 2022 krijgen alle jongens en meisjes in het kalenderjaar waarin zij 10  jaar worden een uitnodiging voor vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV).

Er hoeft geen tijd te zitten tussen een coronavaccinatie en de HPV-vaccinatie. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat deze vaccinaties elkaars werking beïnvloeden. Ook voor de bewaking van eventuele bijwerkingen is dit niet van belang.

Jongens en meisjes krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat ze 10 worden. Met het inenten verlaag je sterk de kans op verschillende vormen van kanker. Zoals baarmoederhalskanker bij meisjes en keelkanker of anuskanker bij jongens.

We houden bij de vaccinaties rekening met de coronamaatregelen. Je kind krijgt een uitnodiging met daarin een datum en een tijd. Het is belangrijk dat je op dat tijdstip naar de afspraak komt. Dan ontstaan er geen wachtrijen. Ook vragen we je om afstand te houden en thuis te blijven als je ziek bent, of als je huisgenoten met corona hebt. Gebruik hierbij als hulpmiddel de beslisbomen. Deze vind je op www.jggv.nl/corona.

In week 14 (4-8 april) van 2022 worden uitgenodigd

 • geboren in 2012: jongens en meisjes
 • geboren in 2009: jongens en meisjes
 • geboren in 2008: jongens (en meisjes die al 1 HPV-prik hebben gehad)
 • geboren in 2006: jongens
 • geboren in 2004: jongens
 • geboren op of na 1 januari 1997 en recent vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen.

In 2023 worden de andere geboortejaren (2005, 2007, 2010, 2011 en 2013) uitgenodigd.

NB: Vanaf de 18e verjaardag hebben jongens en meisjes geen recht meer om gratis (binnen het Rijksvaccinatieprogramma) te starten met de HPV-vaccinaties. Tegen betaling kunnen de vaccinaties wel bij de huisarts worden gehaald.

De HPV-vaccinatie is een vaccinatie tegen 2 subtypen van het humaan papillomavirus (HPV), die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker bij meisjes. Bij jongens kan het HPV-virus keelkanker en anuskanker veroorzaken. Lees deze infograpic of kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hpv. De speciale jongerenpagina is vind je hier.

Als je de eerste HPV-prik ontvangt voor je 15e verjaardag, dan heb je na 6 maanden nog 1 HPV-prik nodig.

Als je de eerste HPV-prik krijgt op of na je 15e verjaardag, dan heb je nog 2 HPV-prikken nodig. De tweede prik minimaal 1 maand later en de derde prik bij voorkeur 6 maanden (minimaal 120 dagen) daarna.

Tot 2014 gold voor alle meiden een schema van 3 prikken. Je kunt meer lezen over de wijziging van het vaccinatieschema op www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Sinds de invoering van de HPV-prik in 2010 kregen meisjes 3 prikken. Uit onderzoek van de producent is gebleken dat bij meisjes die voor hun 15e verjaardag beginnen, twee prikken even goede bescherming bieden als drie prikken. Bij oudere jongens en meisjes is de opbouw van afweer minder snel. Daarom geldt voor jongens en meisjes die na hun 15e verjaardag met de HPV-inenting beginnen, nog steeds het advies om 3 prikken te halen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

 

Is je dochter voor haar 15e verjaardag gestart met HPV vaccinaties en heeft ze tot nu toe 1 prik gehad? Dan is er nog maar 1 vaccinatie nodig. Tussen de eerste en de tweede prik moet wel minimaal 5 maanden zitten.

Als er minder dan 5 maanden tussen de eerste en tweede prik zat, is het nodig om nog een derde prik te krijgen. Dit heeft er mee te maken dat er anders niet genoeg afweer wordt opgebouwd.

Is je kind na haar 15e verjaardag (en vóor haar 18e) gestart met vaccinaties? Dan heeft ze 3 prikken nodig.

Kijk voor meer informatie op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Als je dochter de voorgaande oproep(en) heeft gemist, kijk dan eerst bij vraag 5. Daar staat welke meisjes allemaal een oproep ontvangen. Valt je dochter daarbuiten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. I.v.m. de coronamaatregelen kun je zonder afspraak niet langskomen.

Als je kind al een HPV-vaccinatie heeft gekregen, maar de serie nog niet heeft afgemaakt, dan kan dat alsnog. Hoeveel prikken nog nodig zijn, hangt af van:

 • De leeftijd waarop de eerste vaccinatie is gegeven.
 • Het aantal HPV-vaccinaties dat al is gegeven.
 • De tijd die tussen die vaccinaties zat.

Bij vraag 5 zie je welke jongens en meisjes allemaal een oproep ontvangen. Valt je kind daarbuiten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Als je dochter geboren is voor 2009 en geen uitnodiging heeft ontvangen, dan heeft zij in het verleden waarschijnlijk geen gehoor gegeven aan de (herhaalde) oproep om de vaccinatieserie te starten. Wanneer ze nu alsnog met de vaccinaties wil starten dan kan dat. Je kunt hiervoor een afspraak maken via (035) 692 63 50. Als je dochter 15 jaar of ouder is, betekent het wel dat de vaccinatieserie uit 3 in plaats van 2 prikken bestaat.
NB: voor meiden die inmiddels 18 jaar of ouder zijn, is het niet meer mogelijk om via Jeugd en Gezin te starten met de vaccinatieserie. Je kunt je dochter wel via de huisarts laten vaccineren; de kosten zijn dan voor eigen rekening.

De HPV-vaccinaties worden gegeven in week 14; van 4-8 april 2022.

In verband met het coronavirus worden jongens en meisjes uitgenodigd in kleine groepjes, zodat er geen wachtrijen ontstaan. Zo kan iedereen op een veilige manier de vaccinatie halen. Je kind ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging van het RIVM, enkele weken voorafgaand aan de vaccinatiedag.

We vaccineren in: Sporthal de Zandzee, Struikheiweg 14 in Bussum. Daar is beperkte parkeergelegenheid dus kom als dat kan op de fiets. De locatie is op loopafstand van NS Station Bussum-Zuid.

Neem naar de afspraak mee:

 • de oproepkaart en het vaccinatiebewijs (beide toegezonden per post)
 • je identiteitsbewijs
 • de door je ouder ondertekende antwoordstrook op de achterkant van de uitnodigingsbrief

Enkele weken voor de vaccinatiedag ontvang je de uitnodiging en de oproepkaart. Heb je 10 dagen voor deze dag nog geen oproepkaart(en) of uitnodiging gehad? Neem dan contact op met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (035-6926350).

Heeft je kind verkoudheidsklachten? Kijk dan bij de beslisbomen op www.jggv.nl/corona of hij/zij naar de vaccinatielocatie mag komen. Als je kind thuis moet blijven en zich moet laten testen, dan kun je bij een negatieve testuitslag een nieuwe afspraak maken bij Jeugd en Gezin. Dat kan ook als je kind weer beter is. Als het niet lukt om in de vaccinatieweek een nieuwe afspraak te maken, dan krijgen:

 • jongens en meiden geboren in 2009 of 2012 en jongens geboren in 2008 een herinneringsoproep in het najaar 2022. Deze oproep kun je afwachten.
 • meiden geboren in 2008 vaak geen herinneringsoproep meer. Je kunt ons bellen voor een afspraak.

Als een gezinslid of huisgenoot coronaklachten heeft, kijk dan bij de beslisbomen op www.jggv.nl/corona of je kind naar de vaccinatielocatie mag komen. Als dit niet mag, en je kind hierdoor de vaccinaties mist, kijk dan bij vraag 18. Daar lees je welke kinderen automatisch een herinneringsoproep krijgen. Of wat je moet doen als je dat niet krijgt.

De meeste aandoeningen staan vaccinaties niet in de weg. Er zijn verschillende situaties waarin (mogelijk) niet gevaccineerd wordt, namelijk bij:

 

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige acute ziekte
 • Zwangerschap
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 48 uur na de vaccinatie
 • Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

In bovenstaande gevallen raden we aan om vooraf met je behandelend arts te overleggen.

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Een kind dat erg bang is of snel flauwvalt, kan apart worden gevaccineerd. Dat wordt gedaan door geroutineerde medewerkers. Als jullie inschatten dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via (035) 69 26 350.

Tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen vind je in de folder helpend taalgebruik bij ingrepen en in de folder zorgzaam vaccineren van kinderen.

Er mag 1 ouder of begeleider zonder coronaklachten,  met je mee naar binnen. Check hiervoor de beslisbomen op www.jggv.nl/corona

Nee, door vaccinatie is de weerstand niet minder dan voor de prik. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als daarvoor.

Onze medewerkers doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Als zij ziek zijn, blijven zij thuis. De medewerkers die vaccineren zijn dus gezond en zij werken hygiënisch. Zij wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Ook wordt er overal afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren kan dat even niet. Er is dan heel kort contact, ongeveer 10 seconden.

Het dragen van een mondkapje is bij de groepsvaccinaties verplicht. Dat geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Speciaal voor jongeren is er de pagina www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jongeren.
Heb je twijfels over de HPV-vaccinatie? Bel dan met de Twijfeltelefoon. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur via 088 75 55 777.

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.