voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie HPV

Alle meisjes krijgen in het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden een uitnodiging voor vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV), ook wel het baarmoederhalskankervirus genoemd.

Meisjes krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat ze 13 jaar worden. Deze meisjes zouden in het voorjaar opgeroepen worden. Door de corona uitbraak is dit uitgesteld. Verder uitstellen van vaccinaties kan leiden tot meer ziekte in de toekomst. Want met het inenten voorkom je dat je dochter door bepaalde types van het HPV-virus besmet kan raken. Doordat zij niet besmet raakt, heeft zij 75% minder kans om baarmoederhalskanker te krijgen.

De vaccinatie wordt niet in de gebruikelijke groepsvorm gegeven. Jeugd en Gezin nodigt, in samenwerking met het RIVM, de kinderen op vaste tijdstippen uit op de vaccinatielocatie. Het is belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt dan ontstaan er geen wachtrijen. Ook vragen we je 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven als je ziek bent, of als je huisgenoten met corona hebt.

Alle meisjes woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden uitgenodigd in het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden. In 2020 zijn dat dus de meisjes geboren in 2007. Meisjes die hun vaccinatieschema vorig jaar niet hebben voltooid, worden eenmalig opnieuw uitgenodigd. Meisjes die ouder zijn dan 13 jaar (maar geboren op of na 01-01-1997) en zich onlangs vanuit het buitenland in Nederland hebben gevestigd, krijgen ook een uitnodiging om zich alsnog te laten vaccineren.
NB: Na de 18e verjaardag heeft een meisje geen recht meer op de HPV-vaccinaties.

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is een vaccinatie tegen 2 subtypen van het humaan papillomavirus (HPV), die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. Jaarlijks wordt deze ziekte bij ongeveer 600 vrouwen ontdekt en overlijden er 200 vrouwen aan de gevolgen ervan. Meisjes die nu ingeënt worden tegen baarmoederhalskanker, hebben later minder kans om deze ziekte te krijgen en eraan te overlijden. Meer informatie over de vaccinatie vind je op www.rivm.nl/hpv.

Vanaf 2014 bestaat de vaccinatie voor meiden die jonger zijn dan 15 jaar uit 2 prikken. De tweede prik volgt ongeveer 6 maanden na de eerste prik. Er moet minimaal 5 maanden tussen deze prikken zitten. Je hebt beide prikken nodig om voldoende beschermd te zijn.

Voor meiden die de vaccinatie-serie gestart zijn nà hun 15e verjaardag, maar vóór hun 18e verjaardag, geldt dat de serie bestaat uit 3 prikken. De tweede prik volgt na minimaal één maand, en de derde prik bij voorkeur na zes maanden (minimaal na 120 dagen). Deze meiden hebben alle 3 de prikken nodig om voldoende beschermd te zijn.

Tot 2014 gold voor alle meiden een schema van 3 prikken. Je kunt meer lezen over de wijziging van het vaccinatieschema op www.rivm.nl/hpv.

Sinds de invoering van de HPV-prik in 2010 kregen meisjes 3 prikken. Uit onderzoek van de producent is gebleken dat bij meisjes die voor hun 15e verjaardag beginnen, twee prikken even goede bescherming bieden als drie prikken. Bij oudere meisjes is de opbouw van afweer minder snel. Daarom geldt voor meisjes die na hun 15e verjaardag met de HPV-inenting beginnen, nog steeds het advies om 3 prikken te halen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.rivm.nl/hpv.

Is je dochter voor haar 15e verjaardag gestart met vaccinaties tegen baarmoederhalskanker en heeft ze tot nu toe 1 prik gehad? Dan is er nog maar 1 vaccinatie nodig. Tussen de eerste en de tweede prik moet wel minimaal 5 maanden zitten.

Als er minder dan 5 maanden tussen de eerste en tweede prik zat, is het nodig om nog een derde prik te krijgen. Dit heeft er mee te maken dat er anders niet genoeg afweer wordt opgebouwd.

Is je kind na haar 15e verjaardag (en vóor haar 18e) gestart met vaccinaties? Dan heeft ze 3 prikken nodig.

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hpv.

Als je dochter de persoonlijke afspraak in week 35 (28 september t/m vrijdag 2 oktober) heeft gemist, is er in week 40 (28 september t/m 2 oktober) nog een mogelijkheid om deze vaccinatie te komen halen. Neem contact met ons op om daarvoor een nieuwe afspraak te maken. I.v.m. de coronamaatregelen kun je zonder afspraak niet langskomen.

Als je dochter in het verleden al HPV-vaccinaties heeft gehad maar deze nog niet heeft voltooid, dan kan zij de vaccinatieserie alsnog afmaken. Hoeveel prikken dan nog nodig zijn, hangt af van:

• De leeftijd waarop zij de eerste vaccinatie heeft gekregen
• Het aantal vaccinaties dat ze heeft gehad
• De tijd die tussen die vaccinaties zat
Zie hiervoor ook vraag 6.

Je kunt hierover met ons bellen op (035) 692 63 50.

Als je dochter geboren is voor 2007 en geen uitnodiging of oproep heeft ontvangen, dan heeft zij in het verleden waarschijnlijk geen gehoor gegeven aan de (herhaalde) uitnodiging om de vaccinatieserie te starten. Wanneer ze nu alsnog wil starten met vaccinaties, dan kan dat. Je kunt hierover met ons bellen op (035) 692 63 50. Indien zij 15 jaar of ouder is, betekent het wel dat de vaccinatieserie uit 3 prikken zal bestaan, in plaats van uit 2.

NB: voor meiden die inmiddels 18 jaar of ouder zijn, is het niet meer mogelijk via Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek te starten met de vaccinatieserie. Je kunt je wel via de huisarts laten vaccineren; de kosten voor de vaccins zijn dan voor eigen rekening.

De HPV-vaccinaties worden gegeven in de week van 24 t/m 28 augustus 2020.

In verband met het coronavirus is er geen oproepschema. Meisjes worden niet uitgenodigd in een groep, maar krijgen een persoonlijke afspraak. Zo kan iedereen op een veilige manier de vaccinatie halen.

We vaccineren in:

Sporthal de Zandzee
Struikheiweg 14
1406 TK Bussum

Er is parkeergelegenheid in de buurt van de sporthal, maar kom indien mogelijk op de fiets. De sporthal is op loopafstand van NS Station Bussum-Zuid. Zie onderstaande kaart met de looproute vanaf het station. Neem vanaf perron 2 de loopbrug over het spoor en volg dan de rode pijl op de plattegrond.

Kaart

Vergeet niet de oproepkaart en het HPV-vaccinatiebewijs mee te nemen. Ook die van eventuele voorgaande keer.
Je krijgt de oproepkaart enkele weken voor de vaccinatiedag, bij de uitnodigingsbrief. Wanneer je de oproepkaart en het vaccinatiebewijs kwijt bent geraakt, neem dan een paspoort of identiteitskaart mee.

Enkele weken voor de vaccinatiedag ontvang je de uitnodiging en de oproepkaart. Heb je 10 dagen voor deze dag nog geen oproepkaart(en) of uitnodiging gehad? Neem dan contact op met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (035-6926350).

Bij verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts) of plotseling verlies van geur of smaak mag je kind niet naar de vaccinatielocatie komen. Zij moet dan thuis blijven. Neem contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken. Is de verkoudheid over en is je dochter al 24 uur helemaal beter? Dan kunnen jullie de vaccinatie komen halen.

Als een gezinslid of huisgenoot luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid) en koorts heeft, mag je kind niet naar de vaccinatielocatie komen. Als dit gezinslid of deze huisgenoot weer helemaal beter is (minstens 24 uur), mogen jullie komen voor de vaccinatie. Met gezinslid bedoelen we iemand die bij je kind in huis woont.

De meeste aandoeningen staan vaccinaties niet in de weg. Er zijn verschillende situaties waarin (mogelijk) niet gevaccineerd wordt, namelijk bij:

 

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige acute ziekte
 • Zwangerschap
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 48 uur na de vaccinatie
 • Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

In bovenstaande gevallen raden we aan om vooraf met je behandelend arts te overleggen.

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Elk meisje heeft een persoonlijke afspraak en wordt apart gevaccineerd. Dat wordt gedaan door geroutineerde medewerkers. Als jullie inschatten dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via 035-6926350. Kijk voor tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen op de website vaccinaties zonder angst.

 

Je dochter kan natuurlijk samen met haar ouder(s) of eventuele andere begeleider(s) naar de vaccinatielocatie komen. Het is fijn als deze in de auto of bij de fiets blijven wachten. Evt. mag er één persoon met je kind mee naar binnen. Deze mag uiteraard zelf geen verkoudheidsklachten hebben (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van geur en/of smaak, kortademigheid/benauwdheid, of verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Nee, door vaccinatie is de weerstand niet minder dan voor de prik. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als daarvoor.

Onze medewerkers doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Als zij ziek zijn, blijven zij thuis. De medewerkers die vaccineren zijn dus gezond en zij werken hygiënisch. Zij wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Ook wordt er overal 1,5 meter afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren kan dat even niet. Er is dan heel kort contact, ongeveer 10 seconden.

De persoon die je kind vaccineert draagt waarschijnlijk een mondkapje of spatmasker. Tijdens het prikken kunnen zij namelijk gaan 1.5 meter afstand houden tot je kind. Dat hoeft niet bij 12-jarigen, maar wel vanaf 13 jaar.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.