voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie HPV

Alle meisjes krijgen in het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden een uitnodiging voor vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV), ook wel het baarmoederhalskankervirus genoemd.

Alle meisjes woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden uitgenodigd in het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden. In 2020 zijn dat dus de meisjes geboren in 2007. Meisjes die hun vaccinatieschema vorig jaar niet hebben voltooid, worden eenmalig opnieuw uitgenodigd. Meisjes die ouder zijn dan 13 jaar (maar geboren op of na 01-01-1997) en zich onlangs vanuit het buitenland in Nederland hebben gevestigd, krijgen ook een uitnodiging om zich alsnog te laten vaccineren.
NB: Na de 18e verjaardag heeft een meisje geen recht meer op de HPV-vaccinaties.

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is een vaccinatie tegen 2 subtypen van het humaan papillomavirus (HPV), die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. Jaarlijks wordt deze ziekte bij ongeveer 600 vrouwen ontdekt en overlijden er 200 vrouwen aan de gevolgen ervan. Meisjes die nu ingeënt worden tegen baarmoederhalskanker, hebben later minder kans om deze ziekte te krijgen en eraan te overlijden. Meer informatie over de vaccinatie vind je op www.rivm.nl/hpv.

Vanaf 2014 bestaat de vaccinatie voor meiden die jonger zijn dan 15 jaar uit 2 prikken. De tweede prik volgt ongeveer 6 maanden na de eerste prik. Er moet minimaal 5 maanden tussen deze prikken zitten. Je hebt beide prikken nodig om voldoende beschermd te zijn.

Voor meiden die de vaccinatie-serie gestart zijn nà hun 15e verjaardag, maar vóór hun 18e verjaardag, geldt dat de serie bestaat uit 3 prikken. De tweede prik volgt na minimaal één maand, en de derde prik bij voorkeur na zes maanden (minimaal na 84 dagen). Deze meiden hebben alle 3 de prikken nodig om voldoende beschermd te zijn.

Tot 2014 gold voor alle meiden een schema van 3 prikken. Je kunt meer lezen over de wijziging van het vaccinatieschema op www.rivm.nl/hpv.

Sinds de invoering van de HPV-prik in 2010 kregen meisjes 3 prikken. Uit onderzoek van de producent is gebleken dat bij meisjes die voor hun 15e verjaardag beginnen, twee prikken even goede bescherming bieden als drie prikken. Bij oudere meisjes is de opbouw van afweer minder snel. Daarom geldt voor meisjes die na hun 15e verjaardag met de HPV-inenting beginnen, nog steeds het advies om 3 prikken te halen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.rivm.nl/hpv.

Is je dochter voor haar 15e verjaardag gestart met vaccinaties tegen baarmoederhalskanker en heeft ze tot nu toe 1 prik gehad? Dan is er nog maar 1 vaccinatie nodig. Tussen de eerste en de tweede prik moet wel minimaal 5 maanden zitten.

Als er minder dan 5 maanden tussen de eerste en tweede prik zat, is het nodig om nog een derde prik te krijgen. Dit heeft er mee te maken dat er anders niet genoeg afweer wordt opgebouwd.

Is je kind na haar 15e verjaardag (en vóor haar 18e) gestart met vaccinaties? Dan heeft ze 3 prikken nodig.

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hpv.

De door Jeugd en Gezin geplande groepsvaccinaties in de week van 30 maart t/m 3 april gaan vanwege het coronavirus niet door. De vaccinaties voor 12-jarige meisjes (HPV) worden uitgesteld tot na de zomervakantie.

De door Jeugd en Gezin geplande groepsvaccinaties in de week van 30 maart t/m 3 april gaan vanwege het coronavirus niet door. De vaccinaties voor 12-jarige meisjes (HPV) worden uitgesteld tot na de zomervakantie.

Kom naar de eerstvolgende vaccinatiedag (voor datum: zie vraag 7). Je hoeft hierover niet met ons te bellen. Je mag zelf weten op welk moment je van de aangegeven tijden in de middag komt. Je mag ook contact met ons opnemen voor een afspraak op (035) 692 63 50.

We vaccineren in Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum.

routekaartje zandzee

Vergeet niet de oproepkaart en het HPV-vaccinatiebewijs mee te nemen. Ook die van eventuele voorgaande keer.
Je krijgt de oproepkaart enkele weken voor de vaccinatiedag, bij de uitnodigingsbrief. Wanneer je de oproepkaart en het vaccinatiebewijs kwijt bent geraakt, neem dan een paspoort of identiteitskaart mee.

Enkele weken voor de vaccinatiedag ontvang je de uitnodiging en de oproepkaart. Heb je 10 dagen voor deze dag nog geen oproepkaart(en) of uitnodiging gehad? Neem dan contact op met het RIVM. Contactgegevens zijn te vinden op: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

De meeste aandoeningen staan vaccinaties niet in de weg. Er zijn verschillende situaties waarin (mogelijk) niet gevaccineerd wordt, namelijk bij:

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige acute ziekte
 • Hoge koorts (hoger dan 38,5 graden Celsius)
 • Zwangerschap
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 48 uur na de vaccinatie
 • Bij kinderen met stollingsstoornissen of medicatie die de bloedstolling beïnvloeden, kan doorgaans wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).
 • In bovenstaande gevallen raden we aan om vooraf met je behandelend arts te overleggen. Op de vaccinatiedag zelf is er een loket ‘medische informatie’ waar je ook terecht kunt met je twijfels of vragen.

  De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 • Milde verkoudheid of milde virusinfectie (zonder koorts of met slechts milde verhoging)
 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).
 • In de sporthal is speciaal een kleine ruimte ingericht om deze kinderen apart te vaccineren. Dat wordt gedaan door geroutineerde medewerkers. Je kunt dit bij binnenkomst in de sporthal direct aangeven. Als je inschat dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via 035-6926350.

  Als je dochter in het verleden al HPV-vaccinaties heeft gehad maar deze nog niet heeft voltooid, dan kan zij de vaccinatieserie alsnog afmaken. Hoeveel prikken dan nog nodig zijn, hangt af van:

  • De leeftijd waarop zij de eerste vaccinatie heeft gekregen
  • Het aantal vaccinaties dat ze heeft gehad
  • De tijd die tussen die vaccinaties zat
  Zie hiervoor ook vraag 4.

  Je kunt hierover met ons bellen op (035) 692 63 50.

  Als je dochter geboren is voor 2007 en geen uitnodiging of oproep heeft ontvangen, dan heeft zij in het verleden waarschijnlijk geen gehoor gegeven aan de (herhaalde) uitnodiging om de vaccinatieserie te starten. Wanneer ze nu alsnog wil starten met vaccinaties, dan kan dat. Kom dan alsjeblieft naar de eerstvolgende vaccinatiedag. Indien zij 15 jaar of ouder is, betekent het wel dat de vaccinatieserie uit 3 prikken zal bestaan, in plaats van uit 2.

  NB: voor meiden die inmiddels 18 jaar of ouder zijn, is het niet meer mogelijk via Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek te starten met de vaccinatieserie. Je kunt je wel via de huisarts laten vaccineren; de kosten voor de vaccins zijn dan voor eigen rekening.

  We bieden zowel vaccinaties voor 9-jarigen, voor 12-jarige meisjes en voor 14+-jarige kinderen. Als je kinderen van meerdere leeftijden hebt, kan het voorkomen dat je uitnodigingen hebt gekregen voor verschillende tijdstippen. Kom dan allemaal op de dag van de uitnodiging van het jongste kind. Op die dag hebben we namelijk alle vaccins in huis. Je hoeft hierover niet met ons te bellen.

  Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

  Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.