voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen over vaccinatie MenACWY

Het betreft de MenACWY-vaccinatie tegen meningokokkenziekte (subtype A, C, W en Y).

De meningokokkenziekte kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken, zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Daarom is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk jongeren gevaccineerd worden ondanks de corona uitbraak. Als jongeren gevaccineerd zijn, worden ook andere groepen in de bevolking beschermd. Uitstellen van de vaccinaties is gevaarlijk omdat meningokokkenziekte dan weer meer voor kan komen in Nederland.

De vaccinatie wordt niet in de gebruikelijke groepsvorm gegeven. Jeugd en Gezin nodigt, in samenwerking met het RIVM, de kinderen op vaste tijdstippen uit op de vaccinatielocatie. Het is belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt dan ontstaan er geen wachtrijen. Ook vragen we je 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven als je ziek bent, of als je huisgenoten met corona hebt.

Jongeren, geboren in 2007, krijgen een uitnodiging om in het voorjaar van 2021 de MenACWY-vaccinatie te komen halen. Als je de MenACWY-vaccinatie al na je 11e verjaardag bij de huisarts of GGD hebt gehaald, dan hoef je niet te komen. Geef dit wel door aan het RIVM, via 088 678 8930 of dvpwest@rivm.nl, zodat je niet nogmaals wordt uitgenodigd.

De MenACWY-vaccinatie wordt gegeven in de week 16: van 19 t/m 23 april 2021.

In verband met het coronavirus worden jongeren uitgenodigd in kleine groepjes, zodat er geen wachtrijen ontstaan. Zo kan iedereen op een veilige manier de vaccinatie halen.

We vaccineren op de locatie Utrechtseweg 16, 1213 TS in Hilversum. Er is beperkte parkeergelegenheid, dus kom indien mogelijk op de fiets. De locatie is op loopafstand van NS station Hilversum-sportpark.

 

We vragen je om de oproepkaart(en) die je thuis ontvangen hebt mee te nemen. Neem ook het vaccinatiebewijs mee. Meestal zit dat voorin het ‘groene of blauwe boekje’ dat je ooit van het consultatiebureau hebt gekregen. Neem ook je identiteitsbewijs mee.

Bij verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts) mag je niet naar de vaccinatielocatie komen. Je moet dan thuis blijven.

Is de verkoudheid over en ben je al 24 uur helemaal beter? Dan kun je tijdens de vaccinatieweek de prik nog komen halen. Maak hiervoor een nieuwe afspraak bij Jeugd en Gezin. Ben je de hele week ziek, dan kun je in 2022 de vaccinatie krijgen. Ben je geboren in 2007 en heb je alle voorgaande vaccinaties ontvangen, dan krijg je automatisch een herhaaloproep. Ben je geboren in 2004, 2005 of 2006, bel ons dan in het najaar van 2021 om een nieuwe afspraak te maken tijdens de volgende groepsvaccinaties. Word je in 2021 18 jaar, neem dan contact met ons op, om de MenACWY voor je 18e verjaardag te komen halen. Daarna kan dat niet meer bij Jeugd en Gezin.

Als een gezinslid of huisgenoot luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid) en koorts heeft, mag je niet naar de vaccinatielocatie komen. Als dit gezinslid of deze huisgenoot weer helemaal beter is (minstens 24 uur), mag je komen voor de vaccinatie. Met gezinslid bedoelen we iemand die bij jou in huis woont.

Als er sinds de vorige vaccinatiedatum (meestal rond 9 of 12 jaar) een aandoening is geconstateerd, kan er een contra-indicatie zijn tegen de vaccinaties. Situaties waarbij er (mogelijk) niet gevaccineerd worden zijn:

 • Het op dat moment doormaken van een ernstige ziekte
 • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
 • Bloedtransfusie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Immunoglobuline-toediening in de periode rondom deze vaccinatie
 • Bestraling in de periode rondom deze vaccinatie
 • Beenmergtransplantatie in de periode rondom deze vaccinatie
 • Een geplande operatie met algehele narcose binnen 48 uur na de vaccinatie
 •  Een vaccinatie tegen gele koorts (i.v.m. reizen) of waterpokken in de periode rondom deze vaccinatie.
  Is er sprake van een dergelijke aandoening? Dan raden wij aan om dit vooraf met de behandelend arts te overleggen.

Bij stollingsstoornissen of gebruik van medicatie die de bloedstolling beïnvloedt, kan meestal wel worden gevaccineerd (de vaccinaties worden dan vlak onder de huid gespoten in plaats van in de spier).

De volgende zaken zijn geen contra-indicaties voor vaccinaties:

 • Antibioticagebruik
 • Astma, eczeem, allergieën (behoudens allergieën tegen een bestanddeel van het vaccin)
 • Kippenei- of koemelkallergie
 • Stabiele neurologische aandoeningen, stofwisselingsstoornissen en de meeste chronische aandoeningen (behoudens immunodeficiënties).

Elke jongere wordt apart gevaccineerd. Dat wordt gedaan door geroutineerde medewerkers. Als je inschat dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via (035) 69 26 350. Kijk voor tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen op de website vaccinaties zonder angst.

 

Je kunt natuurlijk samen met je ouder(s) of eventuele andere begeleider(s) naar de vaccinatielocatie komen. In verband met de coronamaatregelen verzoeken we hem/haar om in de auto of bij de fiets blijven wachten. Als het echt nodig is, mag er één persoon met je mee naar binnen. Deze mag uiteraard zelf geen verkoudheidsklachten hebben (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van geur en/of smaak, kortademigheid/benauwdheid, of verhoging/koorts boven de 38 graden.

Nee, door vaccinatie is jouw weerstand na de vaccinatie niet minder. De kans op besmetting met het coronavirus is hetzelfde als voor de vaccinatie.

Onze medewerkers doen er alles aan om jou veilig te vaccineren. Als zij ziek zijn, blijven zij thuis. De medewerkers die jou vaccineren zijn dus gezond en zij werken hygiënisch. Zij wassen regelmatig hun handen of gebruiken handalcohol. Ook wordt er overal 1,5 meter afstand gehouden. Alleen tijdens het vaccineren kan dat even niet. Er is dan heel kort contact, ongeveer 10 seconden.

De persoon die je kind vaccineert draagt waarschijnlijk een mondkapje of spatmasker. Tijdens het prikken kunnen zij namelijk gaan 1.5 meter afstand houden tot je kind. Dat hoeft niet bij 0 tot 12-jarigen, maar wel vanaf 13 jaar.

Als je jouw afspraak hebt gemist, kijk dan bij vraag 9 wat je kunt doen.

Alle jongeren geboren in 2007 horen een uitnodiging te ontvangen. Heb je de uitnodiging niet gekregen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: Rijksvaccinatieprogramma.nl

Voor andere en/of logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact met ons opnemen, telefoon (035) 692 63 50.