voor inwoners, met gemeenten

Het Consultatie- en Adviesteam (CenA team) ondersteunt huisartsen en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en consulenten van gemeenten bij complexe vragen op het gebied van de jeugdzorg  zodat jeugdigen passende ondersteuning krijgen. Het CenA team  bestaat o.a. uit twee jeugdartsen, een orthopedagoog en een GZ-psycholoog.

Meer informatie vind je op de website www.cateamgv.nl