Bewegen en sport

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht geeft aan sport en bewegen.

Van een beweegvriendelijk schoolplein, tot naschools sportaanbod en gezondheidseducatie. Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD.

Op de website www.gezondeschool.nl vind je  meer informatie over dit onderwerp.

Bewegen en sport

Bij het thema ‘bewegen en sport’ staat het stimuleren van een actieve leefstijl centraal. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering t.a.v. gewicht, lengte en BMI, motorische vaardigheden of sportdeelname.

Schoolomgeving
Het inrichten van een beweegvriendelijk en gezond schoolplein.

Gezondheidseducatie
Tips voor lessen op school en voor het aanbieden van een naschools beweeg- en sportaanbod, bijv. in samenwerking met sportverenigingen, welzijnswerk, buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen.

Schoolbeleid
Bewegen en sport een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie krijgen over bewegen.