Fysieke veiligheid

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht geeft aan een veilige schoolomgeving. Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD.

Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Fysieke veiligheid

Bij het thema ‘fysieke veiligheid’ gaat het om het voorkomen van ongelukken. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van gehoorschade en gehoorklachten.

Gezondheidseducatie
Tips voor lessen op school over veiligheid.

Schoolomgeving
Het inrichten van een veilig schoolplein

Schoolbeleid
Fysieke veiligheid een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie krijgen over veiligheid.