Hygiëne, huid en gebit

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht geeft aan persoonlijke hygiëne. Van handen wassen na het plassen, tot tegengaan van hoofdluis. Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD. Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Hygiëne, huid en gebit

Bij het thema ‘hygiëne, huid en gebit’ gaat het om het om aandacht voor de persoonlijke hygiëne. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van slechte mondgezondheid, adviezen t.a.v. luizencontrole en hoe om te gaan met infecties.

  • Hoofdluis: voor scholen is er een speciaal hoofdluisprotocol. Meer informatie vind je op de website van het RIVM.
  • Infectieziekten: meer informatie over het voorkomen, melden en bestrijden van infectieziekten vind je hier.

Gezondheidseducatie
Tips voor lessen op school over hygiëne, verstandig zonnen en mondgezondheid. Bijvoorbeeld het lenen van de leskist mondgezondheid.

Schoolomgeving
Aandacht voor toilethygiëne, handen wassen en verstandig zonnen.

Schoolbeleid
Hygiëne, huid en gebit een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie krijgen over dit thema en een lespakketten lenen over mondgezondheid.