voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht besteedt aan veilig en gezond mediagebruik. Belangrijke thema’s als digitaal pesten, verantwoord gamen, voorkomen van sexting; Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD. Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Mediawijsheid

Bij het thema ‘mediawijsheid’ staat veilig en positief gebruik van digitale media centraal. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op over signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van (fysieke) gezondheidsrisico’s in relatie tot mediagebruik en aandacht voor digitaal pesten.

Gezondheidseducatie
Tips voor lessen op school over mediawijsheid.

Gezondheidseducatie
Tips voor lessen op school over mediawijsheid.

Schoolbeleid
Mediawijsheid een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school. Kijk eventueel bij onze medewerkers voor de contactgegevens.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie vragen over mediawijsheid.