Milieu en natuur

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht heeft voor milieu en natuur. Je kunt dit op allerlei manieren doen. Zoals het meten van CO2 in de klas, en stimuleren dat ouders en kinderen lopend of op de fiets naar school komen. Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD. Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Milieu en natuur

Bij het thema ‘milieu en natuur’ staat een frisse, groene en bewuste omgeving centraal. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van het CO2-gehalte in de klas, om te zorgen voor een frisse klas.

Gezondheidseducatie
Tips voor lessen op school over milieu en natuur.

Schoolomgeving
Het inrichten van een veilig schoolplein en het stimuleren van lopend of op de fiets naar school te komen.

Schoolbeleid
Milieu en natuur een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Medische milieukunde
Specifieke vragen over het binnenmilieu in de klas kun je het beste stellen aan de GGD-medewerkers medische milieukunde. Dat kan telefonisch (035 692 62 22) of per mail (info@ggdgv.nl).