Relaties en seksualiteit

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht geeft aan hoe je omgaat met relaties en seksualiteit.Opgroeiende kinderen experimenteren met gedrag, met vriendschap en seks. Zo ontdekken ze zichzelf, de ander, en de wisselwerking in relaties. Als school kan je dit proces op allerlei manieren ondersteunen. Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD. Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Relaties en seksualiteit

Bij het thema ‘relaties en seksualiteit’ gaat het over de omgang met elkaar. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering op school of leerlingen zich prettig en veilig voelen.

Gezondheidseducatie
Praktische tips voor lessen op school over seksuele gezondheid. Bijvoorbeeld:

Schoolomgeving
Aandacht voor een veilig schoolklimaat.

Schoolbeleid
Aandacht voor het omgaan met relaties en seksualiteit een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie krijgen over dit thema en een lespakketten lenen over seksualiteit.