Roken, alcohol en drugs

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht heeft voor roken, alcohol en drugs. Bewustwording van het effect van drank en drugs kan op heel veel manieren. Hoe je dat spelenderwijs en effectief doet, zowel in de lessen als met een goed functionerend schoolbeleid? Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD. Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Roken, alcohol en drugs

Bij het thema ‘roken, alcohol en drugs’ gaat het om het voorkomen van (problematisch) gebruik. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van (problematisch) middelengebruik bij leerlingen. Naast Jeugd en Gezin en GGD, kan ook Jellinek Jeugd hier informatie en advies over geven.

Schoolbeleid
Preventie van genotmiddelengebruik een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezondheidseducatie
Praktische tips voor lessen op school over genotmiddelen. Bijvoorbeeld:

Schoolomgeving
Aandacht voor een alcohol- en rookvrije schoolomgeving. Zoals:

  • Een rookvrij schoolplein
  • Alcoholvrije schoolactiviteiten

Verzorgen van oudervoorlichting over genotmiddelengebruik. Zoals:

  • Korte PAS-presentaties (Preventie Alcoholgebruik Scholieren) aan het begin van het schooljaar
  • Ouderavonden over alcoholgebruik en/of veilig uitgaan
  • Interactieve theatervoorstellingen

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie krijgen over dit thema. Ook is hier een alcoholtester te leen om alcoholcontroles uit te voeren bij de ingang van schoolfeesten. Voor het gebruik van bijbehorende mondstukjes brengen we € 30,- in rekening.