Voeding

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht heeft voor (de effecten van) gezonde voeding.

Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD.

Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Voeding

Bij het thema ‘voeding’ staat gezond eten en drinken centraal. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van ongezonde eetgewoontes, onder- of overgewicht bij leerlingen.

Gezondheidseducatie
Praktische tips voor lessen op school over gezonde voeding. Ook lenen wij leskisten uit over smaaklessen en het Mini Winkelspel.

Schoolomgeving
Het stimuleren van gezond eten en drinken tijdens pauzes en bij traktaties en het creëren van watertappunten.

Schoolbeleid
Gezonde voeding een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie en lesmateriaal krijgen over dit thema.