Welbevinden

voor inwoners, met gemeenten

Een gezonde school? Dat is een school die extra aandacht besteedt aan een veilige omgeving voor alle leerlingen.

Jeugd en Gezin denkt mee en biedt ondersteuning, in samenwerking met de GGD.

Op de website www.gezondeschool.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Welbevinden 

Bij het thema ‘welbevinden’ gaat het erom dat leerlingen zich prettig voelen in de klas. Scholen die hiermee aan de slag gaan, pakken activiteiten op t.a.v. signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en schoolbeleid.

Signaleren
Bijvoorbeeld signalering van pesten of ander ongewenst gedrag.

Gezondheidseducatie
Praktische tips voor lessen op school over pesten.

Schoolomgeving
Het scheppen van voorwaarden waarbij leerlingen zich prettig voelen op school.

Schoolbeleid
Welbevinden een structurele plek in het beleid van de school geven.

Gezonde School advies

Met vragen over de Gezonde School-aanpak kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

Informatie- & Adviespunt
Daarnaast kun je bij het I&A-punt informatie en lesmateriaal krijgen over dit thema.