voor inwoners, met gemeenten

Voor een periode van vier weken kun je bij Jeugd en Gezin kosteloos leskisten en lespakketten lenen. Bel voor reserveren naar Jeugd en Gezin (035) 692 63 50 of stuur een e-mail naar documentatiecentrum@jggv.nl met vermelding van de contactpersoon en datum van uitleen.

Mini Winkelspel

Het Mini-winkelspel bestaat uit een handleiding, 6 kisten met gezonde producten uit de Schijf van Vijf en een tafelkleed met de Schijf van vijf. Meer informatie >

Seksualiteit

Deze leskist bevat het lespakket Relaties en Seksualiteit, het lespakket Liefdesplein, de handleiding Ouderavond Seksuele ontwikkeling en weerbaarheid, het Puberkwartet, literatuur, folders en een map met achtergrondinformatie. Meer informatie >

Verdrietkoffer 0-4

Deze koffer is bestemd voor jonge ouders en kinderen als zij te maken krijgen met het overlijden van bijv. grootouders, ouder(s), broer/zus, familie of huisdier en bevat boeken die geschikt zijn voor volwassenen en kinderen. Meer informatie > 

Mondgezondheid

Dit materiaal is bedoeld om leerlingen te onderwijzen over de ontwikkeling en de verzorging van het gebit. Meer informatie >

Smaakleskist

De Smaakleskist bevat droge en houdbare voedingsmiddelen en materiaal voor proefjes en testen. Bijvoorbeeld kleurstoffen, aroma’s, gedroogde kruiden, gist, bekertjes en schaaltjes. Plus een compleet lespakket voor de groepen 1 t/m 8 met suggesties voor themaweken, kopieerbladen, spellen, posters en folders. Meer informatie >

Verdrietkoffer 4-12 en 12+

Deze leskoffer biedt scholen een handreiking hoe om te gaan met dood en verdriet bij kinderen. Bijvoorbeeld bij het overlijden van grootouders, ouder(s), broer/zus, familie, leerkracht, medeleerling of huisdier. Meer informatie >