voor inwoners, met gemeenten

Doelgroep

Leerlingen onder-, midden- en bovenbouw basisonderwijs.

Inhoud

De leskist bevat:

  • het lespakket Relaties en Seksualiteit,
  • het lespakket Liefdesplein,
  • de handleiding Ouderavond Seksuele ontwikkeling en weerbaarheid,
    het Puberkwartet,
  • literatuur, folders en een map met achtergrondinformatie.

Omschrijving

Het lespakket Relaties en Seksualiteit sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Met deze methode krijgen kinderen kennis, attitudes en vaardigheden aangereikt die aansluit bij hun leeftijd en belevingswereld. Er is aandacht voor seksuele weerbaarheid, sociale media en seksuele diversiteit.

Het lespakket Liefdesplein bestaat uit een DVD, handleiding en werkboek. De thema’s die hierin aan bod komen zijn o.a. hoe verandert het lichaam en wat gebeurt er in de puberteit. Daarbij komen verliefdheid, flirten, spannende spelletjes, homoseksualiteit, respect voor elkaar en de rol van digitale communicatie ook aan de orde.

Met behulp van de handleiding Ouderavond Seksuele ontwikkeling en weerbaarheid kunnen ouders ondersteund worden bij de seksuele opvoeding van hun kinderen.

Toepassing

De leskist is een middel om leerkrachten van het basisonderwijs te ondersteunen bij het geven van seksuele vorming.