voor inwoners, met gemeenten

Doelgroep

Leerkrachten, ouders en leerlingen onder- en bovenbouw in het basis- en voortgezet onderwijs.

Inhoud

De verdrietkoffer bestaat o.a. uit boeken voor volwassenen (leerkracht, ouder), boeken voor kinderen/jongeren, een checklist, voorbeeldbrieven, tips voor het omgaan met rouwende kinderen, omgaan met dood en rouw op school, steun voor ouders en kinderen na zelfdoding, werkvormen, protocol, literatuuroverzicht, muzieksuggesties, brochures en kindertroost- en kindercondoleancekaarten.

Omschrijving

Deze koffer biedt scholen een handreiking hoe om te gaan met dood en verdriet bij kinderen. Bijvoorbeeld bij het overlijden van grootouders, ouder(s), broer/zus, familie, leerkracht, medeleerling of huisdier.

Toepassing

Leerkrachten steun, richtlijnen en achtergrondinformatie geven in het omgaan met een sterfgeval op of rond school.