voor inwoners, met gemeenten

De jeugdartsen van Jeugd en Gezin kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verwijzen naar een aantal vormen van jeugdhulpverlening.

Dit betreft de interventies:

  • Kansen voor kleintjes
  • SamSam
  • Vroegdiagnostiek
  • Behandelingsgerichte dagbesteding
  • Audiologisch Centrum
  • Merem Trappenberg – peutergroep

Zowel ouders als leiding van kinderopvang en peuterspeelzaal kunnen hiervoor een aanvraagformulier invullen.

Aanvraagformulier

Het formulier bevindt zich nog in een pilot-fase. Eventuele vragen of opmerkingen hierover kun je mailen naar info@jggv.nl.